Xem thêm

Định nghĩa luận văn, khóa luận, báo cáo, tiểu luận... là gì?

Phap Ngo Thich
Bạn đang băn khoăn tìm hiểu về các khái niệm về luận văn, tiểu luận, khóa luận, luận án, chuyên đề...? Dưới đây là bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về những khái niệm...

Bạn đang băn khoăn tìm hiểu về các khái niệm về luận văn, tiểu luận, khóa luận, luận án, chuyên đề...? Dưới đây là bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về những khái niệm này trước khi thực hiện các loại văn bản được giao về nhà.

Luận văn - khóa luận - luận án - tiểu luận - báo cáo

Bài tập về nhà và bài tập lớn

Bài tập về nhà là công việc giao cho người tham dự một chương trình, bài học và được hoàn thành ở nhà. Có thể áp dụng cho mọi cấp học, từ học sinh lớp 1 đến cao học. Bài tập về nhà thường chiếm tỉ lệ điểm của môn học và có thể là yêu cầu để được thi. Trong tiếng Anh, bài tập về nhà được gọi là Assignment hoặc Homework Assignment.

Bài tập lớn tương tự như bài tập về nhà, thường được giao cho sinh viên, đặc biệt là các ngành kỹ thuật. Đặc điểm của bài tập lớn là có khối lượng công việc lớn hơn.

Đồ án và đồ án tốt nghiệp

Đồ án là một công việc được giao cho sinh viên, thường trong các ngành kỹ thuật. Đồ án có thể chiếm tỉ lệ điểm cao và độ khó, thời gian làm cũng tương đối dài. Đồ án có thể có sản phẩm hoặc chỉ là dạng mô phỏng. Cần mô tả và mô phỏng chi tiết cách thực hiện và hoạt động.

Đồ án tốt nghiệp tương tự như luận văn tốt nghiệp, nhưng áp dụng cho các ngành kỹ thuật.

Báo cáo và báo cáo thực tập tốt nghiệp

Báo cáo là một văn bản mô tả quá trình thực hiện trong thí nghiệm hoặc thực nghiệm. Thông thường dành cho các ngành kỹ thuật và khoa học cơ bản.

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là báo cáo về quá trình thực tập và chuẩn bị ra trường. Thường được hoàn thành trước khi thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Bài thu hoạch

Bài thu hoạch là việc thu thập kiến thức và diễn đạt cấu trúc bài thu hoạch. Bạn có thể viết cảm nghĩ, cách hiểu và cảm xúc giống như bài luận.

Tiểu luận và chuyên đề

Tiểu luận thường được coi là luận văn thu nhỏ hoặc bài tập lớn. Tiểu luận có thể bao gồm cả bài tập tính toán, tự luận và có cấu trúc tương tự như luận văn. Trong trường quốc tế, tiểu luận được coi là essay.

Chuyên đề là văn bản trình bày về một chủ đề cụ thể, thường dành cho các ngành kinh tế. Kích cỡ của chuyên đề tương đương hoặc lớn hơn tiểu luận, và nhỏ hơn báo cáo thực tập. Có thể coi chuyên đề là luận văn thu nhỏ.

Luận văn

Luận văn là một văn bản nghiên cứu về một chủ đề cụ thể và được hoàn thành vào cuối khóa học. Luận văn cần được bảo vệ sau khi hoàn thành. Cấu trúc luận văn do từng trường quy định. Trong tiếng Anh, luận văn được gọi là Thesis/Dissertation.

Luận văn thạc sĩ - luận án

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu dựa trên sự thiếu hụt kiến thức lý thuyết và thực tiễn. Luận văn thạc sĩ hoàn thiện hơn cho lý luận và thực tế, lớn hơn và bao quát hơn luận văn tốt nghiệp của cử nhân. Trong tiếng Anh, luận văn thạc sĩ được gọi là Master's Thesis/Dissertation.

Luận án đòi hỏi nghiên cứu sâu về một chủ đề cụ thể và thường yêu cầu kết quả mới hoặc khám phá mới. Trong tiếng Anh, luận án được gọi là Doctoral Thesis/Dissertation.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các khái niệm này và có thể làm đúng các đề tài, đề bài của thầy cô giáo.

1