Đảnh lễ và tán dương: Sự tiếp xúc sâu sắc với các vị Bồ tát và Đức Phật

Phap Ngo Thich
Caption: Hình ảnh Phật Bồ tát Trong những buổi lễ truyền giới và tụng giới gần đây của Làng Mai, chúng ta có thể thấy danh xưng của hai vị quan trọng: Bồ tát Thanh...

Buddha image Caption: Hình ảnh Phật Bồ tát

Trong những buổi lễ truyền giới và tụng giới gần đây của Làng Mai, chúng ta có thể thấy danh xưng của hai vị quan trọng: Bồ tát Thanh Lương Đại Địa và Bụt Tỳ Lô Giá Na. Đây không chỉ là những vị thần linh mà ta chỉ biết tên mà không biết mặt, mà chính là những thực tại nhiệm mầu mà ta có thể tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Tiếp xúc với sự sống bằng chánh niệm là cách để chúng ta tiếp xúc được với các vị Bồ tát và Đức Phật. Trong cơ thể và tâm tư của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy Bồ tát Thanh Lương Đại Địa và Bụt Vô Lượng Quang. Sự tiếp xúc này mang lại cho chúng ta tâm tưởng biết ơn và niềm vui một cách dễ dàng.

Để tạo điều kiện cho sự tiếp xúc này, chúng tôi giới thiệu hai bài kinh mới của chúng tôi: "Lời Nguyện Cầu Hướng Về Đất Mẹ" và "Kinh Tán Dương Bụt Amitabha". Hai bài kinh này có thể được trì tụng hằng ngày để giúp chúng ta dễ dàng tiếp xúc với các vị linh thiêng này.

Chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thành công trong việc thực hành và tìm thấy hạnh phúc. Hãy hứa rằng bạn sẽ quay trở lại với chúng tôi trong những chủ đề sắp tới.

Nam mô Bồ tát Thanh Lương Địa Mẹ của trần gian của mọi loài Chúng con xin hướng về chiêm ngưỡng Ngôi sao xanh biếc giữa lưng trời Mẹ đã sinh ra bao chủng loại Tạo bao mầu nhiệm ở trên đời Thương yêu hết mực, không kỳ thị Ôm lấy muôn loài chẳng sót ai

Buddha image Caption: Hình ảnh Phật Bồ tát

Thuần hậu, bao dung và vững chãi Mẹ đang chuyên chở cả muôn loài Hằng sa Bồ tát từng xuất hiện Từ lòng đất Mẹ thật xanh tươi Mẹ còn ôm ấp và chuyển hóa Xóa đi thù hận của con người Ngày đêm sáng tạo và nuôi dưỡng Làm cho lòng Đất nở hoa Trời Trái tim mở rộng về muôn cõi Ba ngàn thế giới cũng chung vui Thấy được duyên sinh là tự tính Giữ gìn bảo hộ không rớt rơi Không có, không không, không còn mất Không đồng, không dị, không khứ lai Tình thương của Mẹ không biên giới Đức độ mười phân vẹn cả mười Bốn Tâm Vô Lượng là tình Mẹ Đầy như bốn biển chẳng hề vơi Mỗi độ Xuân về mang áo mới hoa hồng liễu lục thật xinh tươi Hạ đến ngàn cây phô sắc thắm Hạt lành, trái ngọt khắp nơi nơi Rừng Thu rực rỡ bày muôn sắc Đông sang hoa tuyết ngập lưng trời Chiều xướng Hải Triều như sấm động Sáng họa Bình Minh cảnh tuyệt vời Thị hiện nhiệm mầu trong vũ trụ Bông hoa đẹp nhất Hệ Mặt Trời Trí tuệ chiếu mười phương pháp giới Tâm tư mở rộng về muôn nơi Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại Trong cả Tương Lai của mọi loài Chúng con quay về nương tựa Mẹ Không còn tìm kiếm, không ngược xuôi Thấy được trong Con luôn có Mẹ Thấy Con trong Mẹ cả muôn đời Xin nguyện noi gương lành của Mẹ Sống từng giây phút thật an vui Nam mô Bồ tát Thanh Lương Đại Địa.

Nam mô Bụt Amitabha Lại đứng Như Lai Vô Lượng Quang Chiều soi hào hùng ngàn cây cỏ Chúng con có duyên lạnh hôm nay Được nghe điều âm Từ Phụ gọi Lại đứng Như Lai Quảng Nhiệm Vương Hiện thân thần sáng chói với Hiện Tại Chúng con đồng đi trên đường chính lý Quê hương chúng con là Đại Địa

Mẹ hiện chính thức Hành Tinh Xanh Đang làm phiền quỹ thanh tịnh Hạnh Tinh Ánh sáng của Như Lai phóng ra Đã làm phát sinh bao chủng loại Biểu hiện nhiệm mầu trong vũ trụ Bông hoa đẹp nhất Hệ Mặt Trời Trí tuệ chiếu mười phương pháp giới Tâm tư mở rộng về muôn nơi Mẹ là Tịnh Độ trong Hiện Tại Trong cả Tương Lai của mọi loài Chúng con nguyện quá trì tụng từ nước lệnh Chúng con nguyện sống từng giây phút an lạc Nam mô Bồ tát Thanh Lương Đại Địa.

1