Đại tiệc Quan Lớn Tuần Tranh vào ngày nào?

Phap Ngo Thich
Quan Lớn Tuần Tranh - Vị Anh Hùng Lịch Sử Bạn đã bao giờ nghe về Quan Lớn Tuần Tranh? Đó là một nhân vật lịch sử quan trọng, có tước vị và thành tựu...

Quan Lớn Tuần Tranh - Vị Anh Hùng Lịch Sử

Bạn đã bao giờ nghe về Quan Lớn Tuần Tranh? Đó là một nhân vật lịch sử quan trọng, có tước vị và thành tựu vĩ đại. Mọi người từng tra cứu, khám phá các tư liệu cổ để tìm hiểu về cuộc đời và công lao của ông. Nhưng Quan Lớn Tuần Tranh thực sự là ai? Vậy đại tiệc Quan Lớn Tuần Tranh được tổ chức vào ngày nào? Đền của ông nằm ở đâu?

Quan de ngu tuan tranh, quan lon tuan tranh

Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh, tước phong Đệ ngũ tôn quan thượng đẳng tối linh thần - Cao Lỗ đại vương - Đệ ngũ Tuần Tranh. Nhiệm vụ của ông là thống lĩnh quân đội thiên địa binh, đại diện cho con người (nhân vị chúa tể), phân công quản lý kim ngân tài mã và giải oan nghiệp sớ cho trần gian. Đền của ông được xây dựng tại Kỳ cùng Lạng Sơn, Ninh Giang Hải Dương và các cửa sông vùng duyên hải.

Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh và ngự đồng

Trong hàng ngũ tôn ông, Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh được tôn kính và phụng thờ như một vị quan lớn danh tiếng. Ông thường ngự về đồng nhất và tham gia các buổi tiệc, đàn lễ. Khi ngự đồng, ông mặc áo lam thêu rồng, hổ phù và thực hiện các nghi thức tôn kính. Việc đến và trở về của ông được xem là quan trọng đối với các buổi tiệc và lễ hội.

Quan lon tuan tranh, quan de ngu

Đền thờ Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Quan Lớn Tuần Tranh được thờ ở nhiều nơi, nhưng hai nơi nổi tiếng nhất phải kể đến là Đền Ninh Giang và Đền Kỳ Cùng. Đền Ninh Giang được xây dựng tại bến sông Tranh ở Ninh Giang, Hải Dương. Đây là nơi ông được coi là quê nhà và nơi ông hiển linh. Đền Kỳ Cùng nằm bên bến sông Kỳ Cùng, qua cầu Kỳ Lừa và là nơi ông trú tạm khi bị lưu đày.

Ngày tiệc chính của Quan Lớn Tuần Tranh là ngày 25/5 âm lịch (ngày ông bị lưu đày và bảo nhân dân quê ông tổ chức giỗ vào ngày này). Ngoài ra, vào ngày 14/2 âm lịch, các đền thờ ông cũng tổ chức tiệc để kỷ niệm ngày sinh của ông.

Quan Lớn Tuần Tranh - Ai Là Ông Trong Lịch Sử?

Quan Lớn Tuần Tranh là một nhân vật lịch sử cụ thể, có tước vị và thành tựu vĩ đại. Nhiều nghiên cứu, tài liệu và truyền thuyết đã giúp làm sáng tỏ danh tính của ông. Ông là vị thánh danh diện cụ thể trong lịch sử, được công nhận như Đức Thánh Trần. Cao Lỗ, Cao Thông, Đô Lỗ, Thạch Thần hay Đại Thần Đô Lỗ Thạch Thần là những tên gọi khác của ông được ghi nhận trong các tư liệu cổ.

Quan Lớn Tuần Tranh được tôn thờ trong Đạo Thánh Mẫu Việt, với lễ hội tôn thờ ông vẫn diễn ra cho đến ngày nay. Ông là một vị thánh quan lớn, đại diện cho tinh thần quật khởi chống ngoại xâm và tiêu biểu cho nền văn minh lớn của dân tộc Việt Nam.

Kết Luận

Sau hơn 2.180 năm kể từ cái chết oan trái của Vị Anh Hùng Cao Lỗ, danh tính chính thức của ông đã được xác nhận thông qua các lễ hội hầu đồng của Đạo Thánh Mẫu Việt. Tên Cao Lỗ đã lấp lánh qua thời gian, là một trong 72 Vị Thánh trong Đạo Thánh Mẫu Việt, ghi công tích trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam và đại diện cho tinh thần của người anh hùng không vô danh.

Nguồn: Nghiên cứu lịch sử.

1