Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni

Phap Ngo Thich
Hình ảnh minh họa Khi nói đến công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni, chúng ta không thể không nhắc đến sự tiêu diệt những tội lỗi trong con...

Công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni Hình ảnh minh họa

Khi nói đến công năng của thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni, chúng ta không thể không nhắc đến sự tiêu diệt những tội lỗi trong con người. Tụng thần Chú này có thể xoá tan ngay 10 ác, 4 trọng và 5 vô gián. Tất cả nghiệp chướng đều được xoá bỏ.

Tiêu diệt ác nghiệp

Thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni có khả năng tụng một biến liền tiêu tội 10 ác, 4 trọng và 5 vô gián trong con người. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả các tội lỗi sẽ bị diệt trừ. Mọi nghiệp chướng đều được xoá bỏ, giải thoát con người khỏi những ta đau khổ và phiền não.

Hành trì và vãng sanh

Nếu bạn Tỳ Kheo hoặc Tỳ Kheo Ni phạm các tội căn bản, chỉ cần tụng 7 biến liền sẽ được trở lại Giới Phẩm thanh tịnh. Bằng cách tụng một vạn biến, bạn sẽ được đón nhận Tam Ma Địa và không mất Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề sẽ sáng tỏ như mặt trăng tròn đầy, khi bạn nhìn thấy Vô Lượng Thọ Như Lai và vô lượng Câu Chi Bồ Tát đón chào, tâm tình sẽ trở nên vui vẻ. Điều này sẽ giúp bạn vãng sanh Thượng Phẩm Thượng sanh và chứng Bồ Tát.

Niệm Phật A Di Đà cầu sinh Tịnh Ðộ

Phép niệm Phật A Di Ðà cầu sinh Tịnh Ðộ là một Ðốn pháp, giúp chúng ta nhận biết rõ tâm tính Bồ Ðề của mình và sống lâu vô lượng, cũng như tâm tính Bồ Ðề của các vị Phật và Bồ Tát khác. Tất cả chúng sinh đều có tâm tính Bồ Ðề, không hơn không kém. Để chứng nhận được tâm Bồ Ðề của mình, chúng ta nên thọ giới Tam Quy, ăn chay và niệm sáu chữ Nam mô A Di Ðà Phật mỗi ngày. Điều này giúp tinh thần ổn định, dụng công niệm được càng nhiều, càng lâu, càng chóng thấy rõ tâm Bồ Ðề của mình, của Phật và của chúng sinh.

Giữ năm giới và niệm Phật

Để tiến lên một bậc cao hơn trong đạo Bồ Tát và chứng nhận tâm Bồ Ðề của mình, chúng ta nên giữ năm giới. Mỗi tháng, chúng ta có thể ăn chay 6 ngày hoặc 10 ngày. Ngoài ra, niệm danh hiệu Phật A Di Ðà mỗi ngày từ 10 tràng cho đến 50 tràng hoặc 100 tràng cũng rất quan trọng.

Kết luận

Thần Chú Vô Lượng Thọ Như Lai Đà La Ni có vai trò quan trọng trong việc giải thoát chúng sinh khỏi nghiệp chướng và đạt được Tịnh Ðộ. Bằng cách tụng thần Chú này và tuân theo các nguyên lý giữ năm giới và niệm Phật, chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống an lạc và chứng kiến tâm Bồ Ðề của mình hiện lên. Hãy áp dụng những điều này vào cuộc sống hàng ngày để thấy rõ ảnh hưởng tích cực của thần Chú Vô Lượng Thọ.

1