Hồi Hướng Là Gì? Hướng Dẫn Tụng Niệm Tác Động Khắp Tất Cả

Phap Ngo Thich
Bạn đã từng tụng kinh, trì chú và niệm Phật, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của việc hồi hướng là gì và cách phát nguyện hồi hướng sau khi tụng niệm sao cho đúng?...

Hồi Hướng Là Gì? Nghi Thức Phát Nguyện Hồi Hướng Như Thế Nào Khi Tụng Niệm?

Bạn đã từng tụng kinh, trì chú và niệm Phật, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của việc hồi hướng là gì và cách phát nguyện hồi hướng sau khi tụng niệm sao cho đúng? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc của bạn và cung cấp một bài phát nguyện hồi hướng đơn giản nhưng ý nghĩa theo lời Phật dạy.

Ý Nghĩa Hồi Hướng

Hồi hướng có ý nghĩa là đem công đức niệm Phật, tụng kinh, trì chú, trợ niệm... do chính mình đã tu hành xoay về phước báo trời người trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu không hồi hướng, chúng ta chỉ được hưởng phước báo trời người nhờ vào những công đức đó. Hồi hướng giúp chúng ta đạt được siêu phàm nhập thánh, thoát tử và trở thành Phật ở tương lai.

Hồi hướng không chỉ nhằm hưởng phước trời, người mà còn mang ý nghĩa gom về công đức niệm Phật, tụng kinh vào một nơi. Đó là gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hồi hướng là sử dụng chính công đức niệm Phật, tụng kinh của mình để hướng về mục đích hoặc làm lợi ích cho chính mình hoặc cho chúng sanh khác.

Cách Phát Nguyện Hồi Hướng

Khi tụng niệm xong, bạn có thể phát nguyện hồi hướng để định hướng tâm tư và mong muốn của mình. Dưới đây là một số bài phát nguyện hồi hướng đơn giản mà bạn có thể tham khảo:

Bài Hồi Hướng Thứ Nhất

Sau khi trì tụng kinh Kim Cang Bát nhã, bạn có thể đọc bài phát nguyện sau:

  1. "Nhứt hồi hướng Chân Như Thật Tế, tâm tâm khế hợp." - Ý nghĩa là hướng về tất cả chúng sanh với lòng tôn trọng và hòa hợp.

  2. "Nhị hồi hướng Phật Quả Bồ Đề, niệm niệm viên mãn." - Ý nghĩa là hướng về giáo lý Phật đạt đến mức hoàn toàn viên mãn.

  3. "Tam hồi hướng pháp giới chúng sanh cùng sanh Tịnh độ." - Ý nghĩa là hướng về việc giúp đỡ tất cả chúng sanh trong ba cõi và đạt tới Tịnh độ.

Bài Hồi Hướng Thứ Hai

"Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh để cùng thành Phật Đạo. Nguyện dùng năng lực học tập, tu hành, làm việc lành để giúp đỡ và dẫn dắt tất cả mọi người tinh tấn tu học, giác ngộ và giải thoát."

Bài Hồi Hướng Thứ Ba

"Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ, trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thối Bồ tát vi bạn lữ."

Để hướng về Tịnh độ và giúp đỡ chúng sanh, bạn nên niệm hồi hướng sau mỗi thời khóa niệm Phật.

Khuyến Nghị

Để trở thành một Phật tử thuần thành, bạn không chỉ nên thờ, lạy và cúng Phật mà còn nên tụng kinh, trì chú và niệm Phật. Đồng thời, hãy cúng dường và phát nguyện hồi hướng để đạt được sự hoà hợp giữa hình thức và lý lẽ. Điều này giúp tâm hồn bạn sáng suốt, hiểu biết sâu xa về kinh điển và đạt được kết quả tốt đẹp trong tu hành.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tụng kinh, niệm Phật, hãy tìm đến các nguồn tài liệu Phật giáo phù hợp và nhận được sự hướng dẫn từ các thầy, các tác giả có uy tín trong lĩnh vực này.

Luôn nhớ rằng việc hồi hướng và phát nguyện hồi hướng đóng vai trò quan trọng trong tu hành của bạn. Hãy lựa chọn một bài phát nguyện hồi hướng và thực hiện nó để tâm tư của bạn trở nên nhẹ nhàng và an lạc.

HT. Thích Giác Quang

1