Xem thêm

Bộ Kinh 10 Điều Lành: Bạn Đã Sống Đúng Chuẩn Phật Giáo Chưa?

Phap Ngo Thich
Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được” Bạn có biết rằng "10 điều lành" là chìa khóa giúp con người sống một...

Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được” Ðức Phật ngày xưa dạy: “Các con tự thắp đuốc lên mà đi, Ta không cứu khổ các con được”

Bạn có biết rằng "10 điều lành" là chìa khóa giúp con người sống một cuộc sống bình an? Theo lời dạy của đức Phật, "Nghiệp lành thoát các phược" - tức là, sống đúng theo 10 điều lành sẽ giúp chúng ta tránh được nỗi đau và khổ đau trong cuộc sống.

Đó không chỉ là lời dạy mà không có căn cứ. Theo trưởng lão Thích Thông Lạc, tất cả những bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống đều xuất phát từ những hành động ác nghiệp. Vì vậy, khi chúng ta sống và tuân thủ 10 điều lành, gia đình sẽ hòa thuận, hạnh phúc và tràn đầy an lành.

Tuy nhiên, nhiều người không tin tưởng vào những lời dạy này do đã quen sống trong những hành vi ác. Họ phải chịu đựng khổ đau mãi mãi vì không áp dụng gì từ 10 điều lành.

Sống với 10 điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý. Sống với 10 điều lành thì phải thực hiện ba chỗ trên thân của chúng ta. Ðó là thân, khẩu, ý.

Vậy 10 điều lành là gì? Đó là mười nguyên tắc để sống mà không gây khó khăn cho bản thân, người khác và tất cả chúng sinh. Đó chính là những gì mà con người cần hiểu và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình, tương tự như việc ăn cơm, uống nước. Chỉ khi sống đúng theo những nguyên tắc này, cuộc sống mới thực sự thanh thản và vô ưu.

Con người không thể sống nếu thiếu cơm và nước. Vì vậy, để không gặp bệnh tật và tai nạn, chúng ta cần sống như ăn cơm, uống nước. Nếu chúng ta biết cách sống mà không gây đau khổ nhưng không áp dụng nó vào cuộc sống, thì cái chết còn tốt hơn cuộc sống đau khổ. Chúng ta đã có cơ hội gặp pháp sống theo 10 điều lành nên hãy sống đúng với nó.

Nếu bạn muốn tránh bệnh tật, tai nạn và khổ đau, không có gì tốt hơn phương pháp sống với 10 điều lành. Để sống đúng với 10 điều này, chúng ta cần thực hiện ba nguyên tắc trên cơ thể chúng ta: thân, khẩu, ý. Đó là không làm tội sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm (lành mạnh tình dục).

Tại sao sống với 10 điều lành có thể giúp chúng ta tránh bệnh tật, tai nạn và khổ đau?

"Điều lành thứ nhất: Không nên giết hại chúng sinh. Điều lành thứ hai: Không nên trộm cắp. Điều lành thứ ba: Không nên tà dâm. Điều lành thứ tư: Không nên nói dối. Điều lành thứ năm: Không nên nói lời thêu dệt. Điều lành thứ sáu: Không nên nói lật lọng. Điều lành thứ bảy: Không nên nói lời hung ác. Điều lành thứ tám: Không nên tham lam. Điều lành thứ chín: Không nên sân hận. Điều lành thứ mười: Không nên si mê."

Nếu bạn sống theo 10 điều lành này và vượt qua sự si mê, bạn sẽ nhận được mười công đức như được miêu tả trong kinh "10 điều lành":

  1. Được hưởng niềm vui từ hành động thiện và làm bạn với những người thiện.
  2. Tin vào nhân quả sâu sắc, sẵn sàng hy sinh tính mạng để không làm điều ác.
  3. Chỉ quy y theo Phật, không quy y theo các thần, ma quỷ.
  4. Tâm trí trở nên ngay thẳng và nhìn thấy mọi việc rõ ràng.
  5. Luôn sanh thành cõi Thiên đàng, không bị đối mặt với khổ đau của hành động ác.
  6. Nguồn phước và huệ không thể đong đếm, ngày càng tăng lên.
  7. Kết thúc hành trình của đường ác, tập trung tu hành theo đạo pháp.
  8. Không còn dấu vết của ý chấp nhận, tất cả những hành vi ác đều được bỏ qua.
  9. Trụ cột ở chỗ nhìn thấy mọi việc đúng đắn.
  10. Tránh được những tai họa.

Sống đúng với 10 điều lành sẽ giúp bạn tránh bệnh tật, tai nạn và khổ đau trong cuộc sống. Hãy sống như một phật tử thực thụ, áp dụng 10 điều lành vào cuộc sống hàng ngày để tạo cho bản thân và những người xung quanh một cuộc sống an lành và hạnh phúc!

1