Xem thêm

Cách niệm Phật hồi hướng cho người mới mất

Phap Ngo Thich
Nếu bạn không thể ăn chay để tụng kinh cho người mới mất, hãy thử niệm Phật. Niệm Phật là một phương pháp đặc biệt, có thể giúp người mới mất thoát khỏi luân hồi....

Nếu bạn không thể ăn chay để tụng kinh cho người mới mất, hãy thử niệm Phật. Niệm Phật là một phương pháp đặc biệt, có thể giúp người mới mất thoát khỏi luân hồi.

Niệm Phật - Một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả

Niệm Phật là một diệu pháp dễ hiểu nhưng hiếm người có thể hiện thực hóa. Đây là lý do tại sao các vị Tổ phật thường ca ngợi: "Chúng sanh càng cường khó độ!"

Ảnh minh hoạ Ảnh minh hoạ.

Vì vậy, nếu bạn không thể ăn chay để tụng kinh, hãy thử niệm Phật. Theo Mật giáo, trong vòng 49 ngày sau khi người thân mất, linh hồn của họ đang ở trong cảnh giới Thân trung ấm. Lúc này, việc niệm Phật cho họ sẽ mang lại lợi ích lớn hơn so với tụng kinh. Tuy nhiên, ở Việt Nam, hầu hết mọi người không biết điều này và vẫn nghĩ rằng chỉ cần tụng kinh là đủ.

Trong vòng 49 ngày này, nếu linh hồn thấy con cháu niệm Phật vì mình, họ sẽ trở về và tu tập cùng con cháu. Chỉ cần họ phát tâm niệm Phật một câu, họ sẽ thấy Đức A Di Đà cùng với tất cả các Thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi ấy, linh hồn sẽ phát tâm xin quy y, vãng sanh về Cực lạc và mãi mãi thoát khỏi luân hồi. Đây là giáo lý của Mật giáo, không phải là sáng tạo của tôi.

Hướng dẫn thực hiện niệm Phật hồi hướng cho người mới mất

Dưới đây là cách bạn có thể niệm Phật hồi hướng cho người mới mất:

Bước 1: Chia thời gian và tạo không gian thiền định

Tùy theo khả năng của bạn, chia thời gian trong ngày để niệm Phật. Nếu có thể, bạn có thể niệm Phật vào buổi sáng và buổi tối, mỗi buổi một giờ. Hãy chọn một thời gian cố định, ví dụ như 6 giờ sáng, và tuân thủ thời gian này mỗi ngày. Ngồi trước bàn thờ, hoặc nếu không có thì chọn một phòng sạch sẽ, gọn gàng và thanh tịnh. Nếu có hương, bạn có thể thắp một nén hương.

Bước 2: Triệu thỉnh và tụng nghi thức

Sau khi thắp hương, hãy thỉnh cầu bằng cách khấn thế sau: "Nam mô A Di Đà Phật! Hôm nay ngày tháng năm...con vì vong linh tên là...mà phát nguyện niệm hồng danh Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu nguyện đức Phật A Di Đà từ bi phóng quang gia hộ cho vong linh...được khai tâm, được về nơi đây, cùng với con niệm hồng danh của Ngài. Nguyện đức Phật từ bi gia bị cho vong linh...nghe được danh hiệu của Ngài và phát tâm niệm danh hiệu của Ngài. Nam mô A Di Đà Phật". Sau khi khấn xong, bạn có thể tụng nghi thức như công thức niệm Phật thông thường.

Bước 3: Niệm Phật và hồi hướng

Sau khi hoàn thành nghi thức, bạn ngồi niệm Phật thêm khoảng 1 giờ. Khi niệm Phật xong, bạn có thể đưa ra quyết tâm hồi hướng công đức này cho linh hồn và tất cả chúng sanh bằng cách khấn thế sau: "Nam mô A Di Đà Phật! Con cầu nguyện hồi hướng công đức niệm Phật này cho linh hồn tên là...và các chúng sanh trong phạm vi Pháp giới. Con cầu nguyện đức từ Phụ phóng quang gia hộ cho tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau, cùng vãng sanh đến Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật".

Cách này dành cho những người không thể ăn chay. Tuy nhiên, nếu bạn không thể ăn chay, hãy kiêng ngũ vị tân và giữ các giới sát đạo.

Thường thì trong vòng 49 ngày, nếu linh hồn phát tâm niệm Phậ

1