Xem thêm

Cách hồi hướng công đức: Hướng về niềm tin và lợi ích

Phap Ngo Thich
Chủ nhật, 19/08/2023 02:02 Hồi hướng làm việc thiện với lòng chân thành Khi ta thực hiện các việc thiện trong cuộc sống, dù vì bất kỳ lý do nào, chư Phật, Bồ Tát và...

Chủ nhật, 19/08/2023 02:02

Hồi hướng làm việc thiện với lòng chân thành

Khi ta thực hiện các việc thiện trong cuộc sống, dù vì bất kỳ lý do nào, chư Phật, Bồ Tát và chúng quỷ thần đều đã biết. Khi công việc được hoàn thành, bạn chỉ cần trong lòng hay đọc như thế này, thì công đức đã được hồi hướng:

"Nam mô A Di Đà Phật! Tôi chân thành hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh trong pháp giới; cho linh hồn của ông bà tổ tiên, gia đình và người thân của tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay; cho tất cả những người có duyên với tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay. Tôi cầu nguyện cho Phật tổ đại đức ánh sáng che chở tất cả mọi người, giúp họ tránh khỏi khổ đau và được vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật."

Hồi hướng công đức Hồi hướng là dùng thiện căn công đức tu tập và hành thiện của mình để hướng về mục đích hoặc tự làm lợi ích cho chính mình hoặc làm lợi ích cho chúng sinh khác.

Hồi hướng công đức cho Cha Mẹ

Đại hiếu được khi chúng ta làm các việc thuộc về Thánh đạo như tụng kinh, trì chú, niệm Phật vì cha mẹ, dù còn sống hay đã mất. Khi hồi hướng công đức cho cha mẹ, ta đang trả nợ vô lậu và giúp họ giải thoát khỏi khổ đau:

"Năm mô A Di Đà Phật! Tôi chân thành hồi hướng công đức (đọc kinh, trì chú, phóng sinh hoặc niệm Phật) này cho tất cả chúng sanh trong pháp giới; cho linh hồn của ông bà tổ tiên, gia đình và người thân của tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay; cho tất cả những người có duyên với tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay. Đặc biệt, tôi cầu nguyện cho Cha Mẹ của tôi. Tôi cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả mọi người được trọn vẹn hạnh phúc và từ giã khổ đau, đồng thời vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật."

Cách hồi hướng công đức cho vong linh và oan gia trái chủ

Trong suốt những kiếp sống qua lại, chúng ta đã gây ra nhiều nghiệp ở cả hai chiều - ân và oán. Oan gia trái chủ của chúng ta là vô hạn, không thể đếm hết. Hồi hướng công đức cho họ là cách để chúng ta sám hối và trả nợ cho họ:

Khi hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, ta đang giúp họ tiếp nhận lượng công đức từ ta, giải thoát khỏi oán hận và đạt tới vãng sanh lành:

"Nam mô A Di Đà Phật! Tôi chân thành hồi hướng công đức (đọc kinh, trì chú, phóng sinh hoặc niệm Phật) này cho tất cả chúng sanh trong pháp giới; cho linh hồn của ông bà tổ tiên, gia đình và người thân của tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay; cho tất cả những người có duyên với tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay; cho tất cả những linh hồn oan gia trái chủ của tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay. Tôi cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả mọi người được trọn vẹn hạnh phúc và từ giã khổ đau, đồng thời vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật."

Cách hồi hướng công đức phóng sinh

Phóng sinh là hành động mang lại công đức lớn, giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Chúng ta nhờ cơ duyên thiện mà sinh ra làm người, trong khi đó, loài vật sinh ra làm thức ăn. Chúng ta cần nhớ hồi hướng công đức khi phóng sinh, để lợi ích được lan tỏa rộng lớn:

"Nam mô A Di Đà Phật! Tôi chân thành hồi hướng công đức phóng sinh này cho tất cả chúng sanh trong pháp giới; cho linh hồn của ông bà tổ tiên, gia đình và người thân của tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay; cho tất cả những người có duyên với tôi trong mọi kiếp từ xa xưa đến nay. Tôi cầu nguyện cho tất cả những người từ bi và nhân ái, giúp đỡ và cứu trợ chúng sanh. Tôi cầu nguyện đức Từ phụ từ bi phóng quang gia hộ cho tất cả mọi người được trọn vẹn hạnh phúc và từ giã khổ đau, đồng thời vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật."

Đừng quên rằng công đức phóng sinh có tác động rất lớn, mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Hãy thường xuyên hồi hướng công đức khi phóng sinh và tạo ra những hiệu ứng tích cực trong cuộc sống của chúng ta và mọi người xung quanh.

Tuệ Tâm

1