Xem thêm

Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu và 3 sự linh ứng nhiệm màu

Phap Ngo Thich
Bối cảnh xã hội diễn ra sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu Thời kỳ 1954 - 1963 là thời điểm miền Nam Việt Nam chịu sự cai trị của chế độ độc...

Bối cảnh xã hội diễn ra sự kiện Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu

Thời kỳ 1954 - 1963 là thời điểm miền Nam Việt Nam chịu sự cai trị của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Trong thời gian này, Phật giáo bị đàn áp một cách dã man. Chính phủ của Ngô Đình Diệm tỏ ra thù địch với đạo Phật và các cuộc bắt bớ, đánh đập Tăng Ni diễn ra liên tục.

Trước tình hình đau xót và rối ren đó, vào ngày 27/05/1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã viết một bức thư tâm quyết xin được tự thiêu để bảo vệ Phật Pháp. Đây là một hành động vĩ đại của một vị Bồ Tát, hy sinh bản thân vì lợi ích của chúng sinh. Sự linh ứng nhiệm màu sau đó đã chứng minh rõ ràng sự cao thượng của Ngài.

Trái tim bất tử của Hòa Thượng Thích Quảng Đức - Linh ứng nhiệm màu thứ nhất

Trước khi tự thiêu, Hòa Thượng nói với Đại đức Huệ Thời và Đại đức Đức Niệm ở chùa Ấn Quang rằng: "Vì Đạo Pháp, tôi xin hiến thân già huyễn này để cho Pháp nạn được giải thoát." Ngài để lại ba lời dặn dò cho hai vị Đại đức, và ba lời dặn dò này đã trở thành những sự linh ứng nhiệm màu.

Sau khi trái tim của Hòa Thượng cháy hết, trái tim vẫn còn đỏ hồng nguyên vẹn. Thậm chí, khi trái tim được đặt vào lò thiêu với nhiệt độ cực cao, nó vẫn không tan rã. Quả thật, đây là một sự linh ứng rất nhiệm màu. Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức là biểu tượng của tâm nguyện và sự thành quả đời tu hành của Ngài.

Bồ Tát Thích Quảng Đức thọ ký về kết quả của cuộc đấu tranh - Linh ứng nhiệm màu thứ hai

Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã dặn dò rằng nếu Ngài chết trong tư thế nằm ngửa, nguyện vọng Phật giáo sẽ thành công và các thầy nên tiếp tục đấu tranh. Ngược lại, nếu Ngài nằm sấp, các thầy nên tìm cách đi ra nước Miên, Lào, Thái để tu hành. Sự nhiệm màu sau này đã chứng minh rõ ràng rằng cuộc đấu tranh của Phật Giáo đã thắng lợi. Hòa Thượng đã để lại niềm tin và lòng hy sinh cho Tăng Ni và Phật tử.

Dời ngày di quan sau khi Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu - Linh ứng nhiệm màu thứ ba

Hòa Thượng cũng đề cập đến việc dời ngày di quan nếu có triệu chứng lạ lạ. Việc này cho thấy Ngài vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc đấu tranh bảo vệ Phật Pháp bằng năng lực của mình. Bằng cách "báo mộng" hay "báo triệu chứng lạ", Ngài đã cứu sống nhiều người khỏi những mìn đã được chôn sẵn trên con đường di quan. Linh ứng nhiệm màu này cho thấy tâm linh và sự hiện hữu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức.

Bài học rút ra từ sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân

Sự kiện tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức để lại hai bài học quan trọng. Thứ nhất, các bậc Bồ Tát phát nguyện vì lợi ích cho số đông và biết trước những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt. Chúng ta nên học hỏi tinh thần này để phát nguyện cho lợi ích chung và cầu đạt Vô thượng Bồ đề. Thứ hai, cuộc đấu tranh của Hòa Thượng đã chứng minh sự cao thượng và sự thành tựu của nguyện vọng Phật Giáo. Chúng ta cần hiểu rõ Phật Pháp và thấy được lợi ích và giá trị mà nó mang lại để phát nguyện và đấu tranh cho lợi ích của chúng sinh.

Các bài nên xem:

  • Trái tim thiêu 4000 độ không cháy của Hòa thượng Thích Quảng Đức và sự nhiệm màu của Phật Pháp
  • Xá Lợi Phật là gì? Cúng dường Xá Lợi Phật như thế nào để nhận vô lượng phước báu?
  • Gieo hạt giống trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát
  • Quán chiếu thực hành phát nguyện để tiêu trừ ác nghiệp hiện tại
1