Xem thêm

Bài vị cửu huyền thất tổ - Tôn vinh tổ tiên và truyền thống Việt Nam

Phap Ngo Thich
Văn hoá Việt Nam đã trải qua nhiều biến đổi lịch sử, tuy nhiên, giá trị đạo lý "Sang đò nhớ ơn người chèo chống, nằm võng nhớ ơn người mắc dây" vẫn sâu sắc...

Văn hoá Việt Nam đã trải qua nhiều biến đổi lịch sử, tuy nhiên, giá trị đạo lý "Sang đò nhớ ơn người chèo chống, nằm võng nhớ ơn người mắc dây" vẫn sâu sắc trong lòng người Việt Nam.

Tọa đàm về Cửu Huyền Thất Tổ

"Cửu Huyền Thất Tổ" nghĩa là tôn vinh 9 đời trong một gia đình, hay nói cách khác, đó là việc thờ cúng tổ tiên. Thờ cúng "Cửu Huyền Thất Tổ" là cách để thể hiện lòng kính trọng đối với tổ tiên và các bậc tiền nhân, những người đã sinh dưỡng, dạy dỗ chúng ta, truyền dạy các nguyên tắc làm ăn, cách cư xử, cử chỉ tốt đẹp và hợp lý để duy trì sự thể hiện của tổ tiên và khẳng định tư cách con cháu, từ người sống lúc này trở thành nguồn gốc phàm trần của chúng ta.

cửu huyền thất tổ Caption: Cửu Huyền Thất Tổ - Sự tôn vinh và ghi nhận công lao của tổ tiên

Mô tả Bài Vị

Bài Vị "Cửu Huyền Thất Tổ" được làm bằng đồng khảm ngũ sắc, cao 60cm, rộng 30cm và nặng 13,5kg. Đây là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và có giá trị văn hóa sâu sắc.

bài vị bằng đồng khảm ngũ sắc Caption: Bài Vị - Tác phẩm nghệ thuật đến từ lòng tôn kính tổ tiên

Cửu Huyền và Thất Tổ

Trong truyền thống "Cửu Huyền Thất Tổ", "Cửu Huyền" đại diện cho 9 đời hoặc 9 thế hệ, bao gồm:

  1. Cao Tổ: Ông sơ
  2. Tằng Tổ: Ông cố
  3. Tổ phụ: Ông nội
  4. Phụ: Cha
  5. Bản thân
  6. Tử: Con trai
  7. Tôn: Cháu nội
  8. Tằng Tôn: Chắt (cháu cố)
  9. Huyền Tôn: Chít (cháu sơ)

"Theo quan niệm tôn giáo của mình, Đạo giáo và Phật giáo đều coi "Cửu Huyền Thất Tổ" là một sự kết hợp từ các thế hệ tổ tiên đã qua đời. Trong bối cảnh Đạo giáo và Phật giáo hội tụ, như hai mảnh ghép hoàn hảo, tinh thần từ bi bác ái của Phật giáo cùng với tinh thần phóng khoáng tự do của Đạo giáo đã tạo nên sự đa dạng và phong phú của "Cửu Huyền Thất Tổ"."

Ý nghĩa của Cửu Huyền Thất Tổ trong văn hóa Việt Nam

Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thường tỏ lòng tôn kính đối với "Cửu Huyền", trong khi "Thất Tổ" dành riêng cho vua chúa. "Cửu Huyền" đại diện cho bản thân chúng ta và 4 thế hệ dưới, trong khi ba thế hệ trên là những người đã có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Việc thờ cúng cả 7 thế hệ là để nhắc nhở rằng chúng ta phải tuân thủ luật nhân quả trong ba kiếp: quá khứ - hiện tại - tương lai, và sự tương quan giữa chúng là không thể thiếu.

bài vị thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ Caption: Bài Vị thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ - Tương quan giữa các thế hệ trong văn hóa Việt Nam

Truyền thống thờ cúng "Cửu Huyền Thất Tổ" là một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam. Nó không chỉ là sự tôn vinh và tri ân tổ tiên mà còn là một cách để chúng ta duy trì và gìn giữ các giá trị gia đình và truyền thống lâu đời của chúng ta.

Hãy tìm hiểu về các sản phẩm thờ cúng Cửu Huyền Thất Tổ để thể hiện lòng tôn kính và tri ân đối với tổ tiên của bạn.

1