Xem thêm

60 Câu Đối Phật Đản Hay, Ngắn Gọn Và Ý Nghĩa Nhất 2023

Phap Ngo Thich
Nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2023, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời từ bộ sưu tập 60 câu đối Phật đản hay, ngắn gọn và...

Nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản năm 2023, chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời từ bộ sưu tập 60 câu đối Phật đản hay, ngắn gọn và ý nghĩa này. Đây là những câu đối đặc biệt, đánh dấu sự kiện đáng kính này. Hãy cùng khám phá và truyền cảm hứng cho nhau.

Câu đối Phật đản hay, ngắn gọn

 • Chư Phật Diệu Pháp, Hiển Thiên Như Ý.
 • Ngàn Quả Tự Hùng, Triệu Lượng Tấn Phát.
 • Pháp Thể Vô Thường, Diệu Hạnh Vô Biên.
 • Hạnh Phúc Tịnh Độ, Tự Tâm An Lạc.
 • Chánh Pháp Bát Nhã, Tựu Trung Như Lai.
 • Minh Đăng Nguyệt Cao, Tâm Lực Vô Biên.
 • Hiền Đức Vô Song, Tâm Hồn Thanh Tịnh.
 • Tâm Quang Minh Thiện, Hạnh Phước Tường Trường.
 • Phật Quang Đại Hiếu, Như Hòa Như Ý.
 • Tụng kinh Chúc Phước, Hạnh Nguyện An Lạc.
 • Vũ Trụ Hùng Mạnh, Diệu Âm Tịnh Khiết.
 • Trí Huệ Sáng Suốt, Tâm An Vô Sự.
 • Giác Ngộ Chân Thành, Trọn Đời An Lạc.
 • Pháp Khai Minh Tường, Thiện Ác Chấn Động.
 • Hạnh Nguyện Hiện Tại, Khắc Sâu Vô Cùng.
 • Cao Minh Cảnh Giác, Hóa Giải Mọi Khổ Đau.
 • Nhân Từ Bát Đạo, Như Ý Phước Lộc.
 • Tấm Gương Tỏa Sáng, Vững Tin Thực Hành.
 • Tự Tánh Vô Sự, Từ Bi Diệu Pháp.
 • Diệu Pháp Bát Nhã, Niệm Phật Tinh Tấn.
 • Quảng Đại Pháp Tường, Hiếu Hạnh Vô Bờ.
 • Hồng Ân Vô Hạn, Biển Sâu Như Trời.
 • Quang Minh Tịnh Độ, Sáng Lòng Tâm Linh.
 • Ánh Sáng Vô Thượng, Chiếu Rọi Tâm Hồn.
 • Đại Bi Quảng Đại, Như Ý Vạn Phước.
 • Tâm Chân Nguyện Đạo, Trường Tựu Thiên Cung.
 • Bồ Đề Tịnh Quốc, Tự Tâm Quy Y.
 • Diệu Hạnh Vô Thường, Chân Thiện Một Không Hai.
 • Pháp Quang Tựu Trung, Diệu Âm Tựu Tận.
 • Vô Lượng Phước Lộc, Bát Nhã Tịnh Độ.

Câu đối lễ Phật đản của HT Thích Minh Cảnh

 • Lâm Tỳ Ni viên trụ đá sơ sanh còn lưu dấu
 • Ca Tỳ La quốc bờ ao khánh đản vẫn in hình
 • Đại địa mười phương bảy lần rúng động
 • Khi Đấng bất diệt ngang dòng sanh diệt
 • Thế giới ba ngàn một phen bừng vỡ
 • Lúc bậc vô sanh thị hiện đản sanh
 • Trăm kiếp tu nhân đâu suất giáng thần thành chánh giác
 • Ba kỳ kết quả ta bà thị hiện độ quần sanh
 • Hái đóa hoa thơm thánh mẫu đản sanh ngôi thái tử
 • Tưới dòng suối mát rồng thiêng tắm gội bậc pháp vương

Câu Đối: Kính Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh

 • Ba Ngàn Đại Kiếp Trước Nguyện Thành Phật
 • Một Kiếp Hiện Tại Người Chứng Thân Như Lai.
 • Trời Đâu Suất Bồ Tát Nguyện Vào Thân Phật
 • Cõi Ta Bà Đản Sanh Một Đấng Như Lai.
 • Thánh Ma Da Mộng Ứng Điềm Lành
 • Vua Tịnh Phạn Phước Sanh Con Thảo.
 • Voi Ngà Sáu Chiếc Nhập Thai Tạng
 • Bồ Tát Sáu Hạnh Sẽ Ra Đời.
 • Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Ngọc
 • Bảy Cõi Chúng Sanh Nhập Như Lai.
 • Lâm Tỳ Ni Vừa Lúc Hoa Ưu Đàm Nở
 • Cõi Ta Bà Cùng Vui Đón Phật Đản Sanh.
 • Bảy Đóa Sen Hồng Nâng Gót Ngọc
 • Ba Ngàn Thế Giới Đón Như Lai.
 • Thấy Rõ Cuộc Đời Chung Tám Khổ
 • Từ Bi Tìm Đường Cứu Chúng Sanh.
 • Sáu Năm Tu Khổ Hạnh Trong Rừng Vắng
 • Nhận Thấy Trung Đạo Mới Đúng Là Con Đường.
 • Bốn Chín Ngày Đêm Trong Thiền Quán
 • Chân Lý Tứ Đế Rõ Từ Đây.
 • Phật Dạy: Tham Sân Si Chính Thuốc Độc
 • Hãy Lấy: Giới Định Tuệ Để Chữa Lành.
 • Bốn Chín Năm Dấu Chân Ngài Lưu Lại
 • Giới Hương Định Tuệ Rọi Đường Chúng Sanh.
 • Góc Bồ Đề Bao Đời Không Đổi
 • Tâm Không Chuyển Tu Thành Như Lai.
 • Chân Lý Tứ Đế Hợp Với Mọi Thời
 • Ai Khéo Tu Tập Thoát Khổ Từ Đây.
 • Vườn Lộc Uyển Lần Đầu Tiên Ngài Chuyển Pháp
 • Cõi Ta Bà Từ Đây Chánh Pháp Rạng Ngời.
 • hoa sen Tinh Khiết Nở Đẹp Từ Trong Chốn Bùn Lầy
 • Đức Phật Thanh Tịnh Sáng Đẹp Giữa Cõi Đời Ô Trược.
 • Ba Mươi Hai Tướng Tốt Với Tám Mười Vẽ Đẹp
 • Nhập Chung Phật Nguyện Mới Thành Ba Thân Như Lai
 • Tám Mươi Tuổi Chỉ Trong Một Kiếp Người
 • Tám Mươi Năm Đủ Một Kiếp Như Lai.
 • Rừng Ta La Không Buồn Sao Lá Rụng
 • Cõi Ta Bà Nghe Tin Phật Niết Bàn.
 • Xưa Ngài Thuyết Ta Chưa Bao Giờ Đến
 • Nay Phật Dạy Ta Chưa Bao Giờ Đi.
 • Có Đến Có Đi Ai Không Có
 • Không Đến Không Đi Ai Thấy Không.
 • Thân Tứ Đại Ngài Lưu Bố Xá Lợi
 • Pháp Thân Ngài Hoá Tận Mỗi Chúng Sanh.
 • Ngài Dạy Giới Luật Như Chiếc Đèn Sáng
 • Ai Tu Thanh Tịnh Là Thấy Như Lai.

Câu đối dâng mùa Phật Đản

Câu đối 1: GỘI ÂN NHƯ LAI BẢN QUÁN THẤM NHUẦN LÀN TỊNH THỦY LƯU ĐỨC THIỆN THỆ QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU ĐÓA TƯỜNG VÂN

Câu đối 2: CÕI THẾ TA BÀ THÁI TỬ ĐẠT ĐA GIÁNG TRẦN CỨU KHỔ..! CUNG TRỜI ĐÂU SUẤT BỒ TÁT HỘ MINH TỊCH DIỆT HÓA THÂN

Xem thêm:

Câu đối 3: ẦN BA THIÊN KỶ ĐỨC PHẬT KHAI TÂM ĐỘ CHÚNG SANH QUA BỜ GIÁC NGỘ SẮP NỬA VẠN NIÊN VUA HÙNG LẬP QUỐC ĐƯA DÂN TỘC CẶP BẾN ÂU CA!

Câu đối 4: QUÊ HƯƠNG AN LẠC NĂM CHÂU TƯƠNG PHÙNG THẾ GIỚI RỘN RÃ CHÀO MỪNG MÙA PHẬT ĐẢN ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH BỐN BIỂN HỘI NGỘ VIỆT NAM HÂN HOAN CUNG ĐÓN HỘI VESAK

Trên đây là tổng hợp các câu đối Phật đản hay nhất mà chúng tôi chia sẻ đến bạn đọc. Chúc bạn có một mùa Phật đản an lành và vui vẻ.

câu đối phật đản

1