Xem thêm

Nghi thức sám hối 6 căn - Thiền Thất Thường Lạc: Hành trình tìm lại bình an

Phap Ngo Thich
Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường đối mặt với nhiều áp lực và căng thẳng, khiến tâm hồn ta mất đi sự bình yên và an lành. Để giảm bớt áp lực và...

Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường đối mặt với nhiều áp lực và căng thẳng, khiến tâm hồn ta mất đi sự bình yên và an lành. Để giảm bớt áp lực và tìm lại sự bình an và hạnh phúc, nghi thức sám hối 6 căn của Thiền Thất Thường Lạc là một lựa chọn lý tưởng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về nghi thức sám hối này và cách nó có thể giúp chúng ta tìm lại bình an trong cuộc sống hàng ngày.

Introduction: Tìm lại bình an trong cuộc sống hiện đại

Cuộc sống hiện đại mang đến cho chúng ta nhiều thuận lợi và tiện nghi, nhưng cũng đi kèm với nhiều áp lực và căng thẳng. Chúng ta thường phải đối mặt với nhịp sống đầy bận rộn, công việc áp lực, mối quan hệ phức tạp và những lo toan của cuộc sống hàng ngày. Trong quá trình này, chúng ta dễ dàng mất đi sự bình yên và an lành trong tâm hồn.

Để tìm lại sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, nghi thức sám hối 6 căn của Thiền Thất Thường Lạc là một con đường lý tưởng. Nghi thức này giúp chúng ta nhìn vào tâm hồn và nhận biết và chấp nhận những lỗi lầm của mình, từ đó giải phóng chúng ta từ những áp lực và căng thẳng trong cuộc sống.

Nghi thức sám hối 6 căn - Thiền Thất Thường Lạc

Nghi thức sám hối 6 căn của Thiền Thất Thường Lạc được xem là một phương pháp giúp chúng ta tìm lại sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Nghi thức này bao gồm 6 căn cơ bản mà ta phải nhìn nhận và chấp nhận như là những lỗi lầm trong cuộc sống. Đó là:

 1. Nghiệp căn Mắt: Lỗi nhìn nhận sai lệch thực tế và ảo tưởng về sự đẹp và xấu trong cuộc sống.
 2. Nghiệp căn Tai: Lỗi nghe sai lệch và không biết nghe.
 3. Nghiệp căn Mũi: Lỗi tham mùi lạ và không biết đánh giá sự tinh tế của mùi hương trong cuộc sống.
 4. Nghiệp căn Lưỡi: Lỗi ăn uống không biết đo lượng và không biết kiềm chế sự thèm ăn.
 5. Nghiệp căn Thân: Lỗi sát sanh, trộm cắp và dâm dật.
 6. Nghiệp căn Ý: Lỗi nghĩ vơ vẩn, dị ứng và không biết tôn trọng phẩm chất tinh thần trong cuộc sống.

Qua nghi thức sám hối 6 căn này, chúng ta nhìn vào những khía cạnh đó và chấp nhận những lỗi lầm của mình. Việc chấp nhận và nhìn thấy chúng là bước đầu tiên để giải phóng chúng ta từ những áp lực và căng thẳng trong cuộc sống.

Nghi thức sám hối 6 căn - Một con đường tìm lại bình an

luanhoi*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Nghi thức sám hối 6 căn của Thiền Thất Thường Lạc không chỉ là một nghi thức truyền thống mà còn là một con đường để giúp chúng ta tìm lại sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp chúng ta nhìn nhận và chấp nhận những lỗi lầm của mình, từ đó giải phóng chúng ta từ những áp lực và căng thẳng trong cuộc sống.

Nghi thức bao gồm sáu căn cơ bản mà chúng ta phải nhìn nhận và chấp nhận như là những lỗi lầm trong cuộc sống. Đó là:

 1. Nghiệp căn Mắt: Lỗi nhìn nhận sai lệch thực tế và ảo tưởng về sự đẹp và xấu trong cuộc sống.
 2. Nghiệp căn Tai: Lỗi nghe sai lệch và không biết nghe.
 3. Nghiệp căn Mũi: Lỗi tham mùi lạ và không biết đánh giá sự tinh tế của mùi hương trong cuộc sống.
 4. Nghiệp căn Lưỡi: Lỗi ăn uống không biết đo lượng và không biết kiềm chế sự thèm ăn.
 5. Nghiệp căn Thân: Lỗi sát sanh, trộm cắp và dâm dật.
 6. Nghiệp căn Ý: Lỗi nghĩ vơ và không biết tôn trọng phẩm chất tinh thần trong cuộc sống.

Việc nhìn vào những khía cạnh này và chấp nhận những lỗi lầm của mình là bước đầu tiên để giải phóng chúng ta từ những áp lực và căng thẳng trong cuộc sống. Chúng ta có thể áp dụng nghi thức này trong cuộc sống hàng ngày để tìm lại sự bình an và hạnh phúc.

1