Xem thêm

Tượng Phật Dược Sư bằng gỗ

Phap Ngo Thich
Phật Giáo có nhiều vị Phật quan trọng, trong đó Đức Dược Sư Như Lai được coi là một trong 7 tượng thần quan trọng nhất. Mỗi vị Phật mang một nguyện vọng và từng...

Phật Giáo có nhiều vị Phật quan trọng, trong đó Đức Dược Sư Như Lai được coi là một trong 7 tượng thần quan trọng nhất. Mỗi vị Phật mang một nguyện vọng và từng có trọng tâm của riêng mình. Các danh hiệu của các vị này bao gồm: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai; Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai; Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như lai; Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Tượng Phật Dược sư gỗ Mít sơn son thếp bạc Tượng Phật Dược sư gỗ Mít sơn son thếp bạc

Phật Dược Sư, còn được gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Đại Y Vương Phật, Vương Thiện Đạo... là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông. Trong tranh tượng, Ngài thường cầm thuốc chữa bệnh bằng tay trái và giữ Ấn thí nguyện bằng tay phải.

Tượng Phật Dược Sư đẹp Tượng Phật Dược Sư đẹp

Tượng Phật Dược Sư là một trong những tượng linh thiêng và được thờ cúng rộng rãi tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam.

Trì tụng danh hiệu và thờ cúng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật mang ý nghĩa quan trọng trong việc giải thoát khỏi khổ đau và bệnh tật. Tranh tượng của Phật Dược Sư thường được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay phải giữ Ấn thí nguyện. Người tu tập trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư có thể nhận được sự trợ giúp và sự chữa trị của Ngài.

Tượng Phật Dược sư gỗ Mít Tượng Phật Dược sư gỗ Mít

Việc trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư mang lại nhiều lợi ích. Trì niệm danh hiệu này giúp diệt trừ lòng tham, hại người khác và ganh ghét, đồng thời giúp tránh những tội lỗi và phạm pháp. Ngoài ra, việc trì niệm còn mang lại sự thương nhau và chuyển sinh sang Cực lạc. Tu tập danh hiệu Phật Dược Sư cũng giúp trừ bỏ những bệnh tật và đạt được sự tĩnh tâm.

Tượng Phật Dược Sư gỗ Mít sơn son thếp bạc Tượng Phật Dược Sư gỗ Mít sơn son thếp bạc

Đức Phật Dược Sư Như Lai là một vị Phật đầy lòng bi mẫn và được coi là Y vương Toàn giác. Ngài có khả năng chữa trị mọi bệnh tật và khắc phục những khó khăn và chướng ngại trong cuộc sống của chúng ta. Ánh sáng của Phật Dược Sư sẽ phá hủy mọi tăm tối và mang lại lợi ích và giải thoát cho chúng ta.

Trong tâm niệm danh hiệu Phật Dược Sư, chúng ta không chỉ nhận được sự chữa khỏi bệnh tật mà còn nhận được sự giúp đỡ và sự thẩm tra trong cuộc sống hàng ngày.

1