Xem thêm

TU MIÊN MẬT: Bước tiến về tâm của người tu

Phap Ngo Thich
Giới thiệu Người tu luôn tìm kiếm cách để nâng cao trình độ tu tập của mình. Và hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một khái niệm quan trọng trong tu hành, đó chính...

Giới thiệu

Người tu luôn tìm kiếm cách để nâng cao trình độ tu tập của mình. Và hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một khái niệm quan trọng trong tu hành, đó chính là Tu Miên Mật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của Tu Miên Mật và cách nó giúp chúng ta tiến bộ trong tu hành. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về việc tạo ra sự ổn định và sự tiếp thu trực giác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Ý nghĩa của Tu Miên Mật

Tu Miên Mật, hay "dệt dài", là một khái niệm trong tu hành mà chúng ta cần hiểu rõ. Nó ám chỉ việc không để bất kỳ yếu tố nào xen ngang trong quá trình tu tập. Rất nhiều người cho rằng chỉ có những người xuất gia mới có thể tu Miên Mật, nhưng thực tế không phải như vậy. Bất kỳ ai, bất kể có tu hay không, đều có thể thực hiện Tu Miên Mật.

Việc tu Miên Mật không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm. Các nguyên tắc cơ bản là không để cho bất kỳ suy nghĩ, cảm xúc hay yếu tố ngoại vi nào can thiệp vào quá trình tu hành của chúng ta. Chúng ta cần tập trung vào việc sáng suốt và tự chủ tâm trí. Chỉ khi tâm chúng ta bình tĩnh và ổn định, mới

1