Xem thêm

Sự khác biệt giữa Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông

Phap Ngo Thich
Khám phá sự độc đáo và đặc sắc của hai hệ phái Phật Giáo Ảnh: Phật Diệu Pháp - chuadieuphap.com.vn Giới thiệu Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông là hai hệ phái...

Khám phá sự độc đáo và đặc sắc của hai hệ phái Phật Giáo

Sơ lược về sự khác nhau giữa Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông Ảnh: Phật Diệu Pháp - chuadieuphap.com.vn

Giới thiệu

Phật Giáo Nam Tông và Phật Giáo Bắc Tông là hai hệ phái lớn của Đạo Phật. Mặc dù chúng có nguồn gốc chung, nhưng trong quá trình phát triển, chúng đã hình thành những nét đặc trưng riêng, tạo thành sự đa dạng và phong cách độc đáo. Hãy cùng tìm hiểu một số điểm khác nhau giữa Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông trong bài viết sau.

Sự khác biệt về lịch sử hình thành

Phật Giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới với lịch sử hình thành và phát triển phong phú. Trong hơn 2000 năm phát triển, tôn giáo này đã hình thành nhiều tư tưởng, giáo lý và các tông phái khác nhau.

Phật Giáo Nam Tông (phái Tiểu thừa) và Phật Giáo Bắc Tông (phái Đại thừa) là hai hệ phái quan trọng đầu tiên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Trước khi đi vào tìm hiểu sự khác nhau giữa hai hệ phái này, hãy cùng nhau tìm hiểu lịch sử hình thành của chúng. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tên gọi và đặc điểm riêng của từng hệ phái.

Phật Giáo Nam Tông

Phật Giáo Nam Tông (còn được gọi là Phật giáo Tiểu thừa hoặc Phật giáo nguyên thủy) kế thừa chủ trương hành đạo theo lối nguyên thủy. Hệ phái này được gọi là Phật Giáo Nam Tông vì trong quá trình truyền bá từ Ấn Độ sang các quốc gia lân cận, các nhà truyền giáo của phái Thượng Tọa Trưởng Lão bộ đã chọn hướng đi về phía Nam. Bên cạnh Phật Giáo Nam Tông, còn có những tông phái nhỏ hơn như Luật tông và Câu Xá tông.

Phật Giáo Bắc Tông

Phật Giáo Bắc Tông (còn được gọi là Phật giáo Đại thừa) mang tư tưởng canh tân trong hành đạo. Khác với các nhà truyền giáo Nam Tông, các Tỳ kheo Bắc tông lựa chọn hướng đi về phía Bắc để truyền bá. Phật Giáo Bắc Tông cũng có nhiều tông phái khác nhau như Hoa Nghiêm tông, Tịnh Độ tông, Mật tông và Thiền tông.

Phân biệt giữa Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông

Qua nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử và phát triển của Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông, chúng ta nhận thấy hai trường phái này có những điểm khác biệt như sau:

Về mặt giáo pháp

Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông có thể được phân biệt nhau ở giáo thuyết Hữu và Vô. Nam Tông theo chủ trương hữu luận, tức là vạn vật đều có thể nhìn thấy, nhưng không cố định và vĩnh cửu. Trong khi đó, Bắc Tông theo chủ trương vô luận, cho rằng vạn vật không tồn tại thực sự, chỉ là những trạng thái hư không.

Về hệ tư tưởng

Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông có quan niệm khác nhau về sinh tử luân hồi và Niết Bàn. Nam Tông cho rằng chỉ khi chúng sinh thoát khỏi vòng luân hồi mới chứng ngộ Niết Bàn. Trong khi đó, Bắc Tông cho rằng luân hồi và Niết Bàn liên kết với nhau, và chúng sinh có thể đạt được cảnh giới Niết Bàn ngay trong quá trình tồn tại.

Về mặt văn hóa

Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông có ảnh hưởng từ văn hóa và đất nước mà chúng truyền bá. Nam Tông được lan truyền ở các quốc gia nằm ở phía Nam, trong khi Bắc Tông được truyền bá ở các quốc gia nằm ở phía Bắc. Chính vì vậy, hai hệ phái này chịu ảnh hưởng và phát triển theo hướng khác nhau.

Về việc thờ cúng

Phật Giáo Nam Tông thờ cúng duy nhất Phật Thích Ca và các vị A La Hán. Trong khi đó, Phật Giáo Bắc Tông thờ cúng ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni còn có các tượng Phật, Bồ Tát khác. Bên cạnh Đức Phật, các vị Thần, Phật, Bồ Tát cũng được coi là những người trợ lực để giúp chúng sinh.

Về phương pháp tu hành

Trong Phật Giáo Nam Tông, Thiền được coi là con đường để đạt được sự giác ngộ, và tu viện đóng vai trò quan trọng. Trong khi đó, Phật Giáo Bắc Tông tập trung vào sự tự do và lao động để sống, và sắc phục của các nhà sư là màu nâu. Hai hệ phái này có những cách tiếp cận khác nhau trong việc tu hành và sống đạo.

Đó là những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại tạo nên những nét đặc sắc riêng biệt cho Phật Giáo Nam Tông và Bắc Tông. Hy vọng qua bài viết này, quý phật tử đã hiểu thêm về sự khác biệt và đa dạng của Phật Giáo. Hãy cùng tiếp tục khám phá sự phong phú và sâu sắc của tôn giáo này.

1