Xem thêm

Lễ nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Phap Ngo Thich
03:23 12/09/2023 Tại An Bình tự, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn đã tổ chức Lễ nhận Quyết định công nhận...

03:23 12/09/2023

Tại An Bình tự, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn đã tổ chức Lễ nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của Bộ Nội vụ. Sự kiện này quan trọng không chỉ đối với Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn mà còn cho cộng đồng tín đồ Phật giáo nói chung. Hãy cùng tìm hiểu thêm về sự kiện này.

Quyết định đáng tự hào

Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện phái đoàn trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Điều này đồng nghĩa với việc Bộ Nội vụ đã chấp nhận và công nhận tôn giáo của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn.

Responsive image Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thừa ủy quyền, trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Theo Quyết định số 632/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 08/8/2023, Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn đã được công nhận là tổ chức tôn giáo chính thức. Tôn giáo này có trụ sở tại An Bình tự, Kiên Lương, Kiên Giang và hoạt động với mục tiêu "An bình - Bác ái - Từ tâm - Học Phật - Tu nhân - Báo đáp tứ ân". Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn được cấp trung ương là Hội đồng Trị sự và có các cơ sở cấp cơ sở (tổ chức tôn giáo trực thuộc) là Ban Quản tự các chùa, am, cốc.

Điểm tự hào của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn được thành lập bởi Giáo sư Nguyễn Ngọc An vào năm 1921 tại tỉnh Kiên Giang. Tín đồ của tôn giáo này sử dụng giáo pháp Thích Ca Mâu Ni và dựa trên nền tảng Nho giáo với pháp môn Nhơn đạo của Đức Khổng Tử. Tinh thần Quan thế âm Bồ tát (còn gọi là Hạnh) cũng góp phần tạo nên độc đáo của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Tôn chỉ hành đạo của Phật giáo này là "Phật pháp - Đạo pháp - Hiếu nghĩa - Dân tộc".

Responsive image Ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Sau hơn 100 năm phát triển, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn đã có 8 chùa, am, cốc và khoảng 6.669 tín đồ ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ. Việc công nhận tổ chức tôn giáo của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn là một bước tiến lớn trong công tác quản lý tôn giáo của Nhà nước. Điều này giúp đảm bảo các hoạt động của tôn giáo và đảm bảo sự phát triển bền vững của tín đồ Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn theo các quy định và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Responsive image Đại biểu chụp hình lưu niệm

Kết luận

Lễ nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn là một sự kiện đáng tự hào đối với tín đồ Phật giáo và cộng đồng. Sự công nhận này giúp đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và phát triển bền vững của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn. Chúng ta hãy cùng chúc mừng và ủng hộ Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn trong hành trình vì sự an bình và từ tâm.

1