Videos mới

0
139

Xin mời quý vị xem các videos mới: Vía ngài Quan Âm 19.6 Quý Tỵ, Cúng hạ, Phật đản…

-Vía Đức Quan Thế Âm 19.6 Quý Tỵ

-Cúng hạ Lâm Đồng 2013 (1)

-Cúng hạ Lâm Đồng 2013 (2)

-Tổng hợp Phật đản 2557

-Lễ hoa đăng Phật đản 2557

-Lễ Tắm Phật – Phóng sanh PĐ 2557

-Văn nghệ PĐ 2557