Video clip và hình ảnh chuyến đi Hành Hương của Chùa Diệu Pháp Tại Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

0
115

Xin gửi đến quý vị video clip và hình ảnh chuyến đi Hành Hương của Chùa Diệu Pháp Tại Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 
Video clip:
Phần 1  
Phần 2  
Một số hình ảnh :