Video clip Đại Lễ Hoa Đăng Thắp nến tri ân và Cầu quốc Thái dân an

0
181
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
 CHÙA DIỆU PHÁP 
Video clip tổng hợp : Chương trình Đại lễ Vu Lan 
PL: 2559 – DL: 2015
Xin gửi đến quý vị video clip Đại Lễ Hoa Đăng Thắp nến tri ân và Cầu quốc Thái dân an