Video chuyến đi cúng dường trường hạ và một số hoạt động Phật sự khác

0
97

Xin mời quý vị xem các clips mới

-Chuyến hành hương cúng dường trường hạ PL 2556 – Phần 1

-Chuyến hành hương cúng dường trường hạ PL 2556 – Phần 2

-Lễ hội hoa đăng  – Phật đản PL 2556

-Lễ tắm Phật – Phật đản PL 2556