Vía Bồ tát Quan Thế Âm

0
129

Hôm qua, nhân ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 19/02 ÂL, chùa Diệu Pháp đã tổ chức buổi lễ sám nguyện và tụng kinh trước tôn tượng của Ngài với sự tham dự của chư Tăng bổn tự và khá đông quý Phật tử xa gần. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính của tất cả mọi người hướng về ngày xuất gia của Đức Từ Bi, nguyện mong bình an và tiêu trừ khổ đau cho tất cả chúng sanh trong ba cõi. 

Sau đây là một số hình ảnh :
\
Lễ Thuyết Pháp, Lễ Phóng Sanh