Vài hình ảnh xây chánh điện (2) (đổ sàn)

0
127

Ngày 29/12/2014, chùa Diệu Pháp đã tiến hành đổ bê tông tầng 1 của chánh điện. Sau đây là một số hình ảnh thi công:
108 khối bê-tông

Lấy mẫu kiểm định