V/v chương trình Hiến máu nhân đạo””

0
140

THÔNG BÁO

V/v: Hiến Máu Cứu Người

 

 

Kính thưa toàn thể quí Phật tử gần xa

Đức Phật dạy:

“Phụngsự chúng sanh là cúng dường chư Phật”

Hay cổ đức có dạy:

“Dẫuxây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người”

Thức hiện hạnhnguyện Bồ Tát là ban vui cứu khổ cho đời, mang niềm vui đến với người đang biđau khổ làm niềm vui của mình. Nhân sự kiện đại lễ Vu Lan báo hiếu, chùa DiệuPháp sẽ tổ chức chương trình hiến máu cứu người. Chương trình cụ thể như sau:

Thờigian: 7h đến 11h ngày 09/08/ 2014

Địađiểm: chùa Diệu Pháp

Đốitượng tham gia: tuổi từ 18 đến 54

Nay kính thôngbáo đến toàn thể quí Phật tử. Phật tử nào có tâm nguyện hiến máu xin vui lòngđăng kí tại bàn trực khách của chùa.

Xin thay mặt bantổ chức cũng như những bệnh nhân đang cần máu, cảm niệm việc làm cao cả và côngđức to lớn của toàn thể quí Phật tử. Xin hồi hướng công đức này đến toàn thểgia đình qui Phật tử luôn được bình an và an lạc trong cuộc sống.

 

                                                                                        CHÙA DIỆU PHÁP