UBMTTQVN chúc mừng 30 năm thành lập GHPGVN

0
116

TT Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch HĐTSTN cùng chư Tôn đức văn phòng I  TƯGH  đã đón tiếp đoàn tại trụ sở  VPI TW GH – chùa Quán Sứ – Hà Nội

Nhân dịp này, ông Hà Văn Núi bày tỏ lòng cảm kích và gửi lời chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tròn 30 năm cùng với 06 nhiệm kỳ luôn đồng hành cùng dân tộc, đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – CNXH”, khẳng định rõ  vai trò lãnh đạo của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng dẫn các tự viện, Tăng Ni, Phật tử tu học theo đúng chánh Pháp, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là tôn giáo đi đầu trong các công tác từ thiện xã hội, cùng với Nhà nước chăm lo đời sống cho dân nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Diệu Nhân (Giác Ngộ)