U – X

0
174

SỐ CŨ

SỐ MỚI

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM MẤT

GHI CHÚ

187

433

TRỊNH VĂN

ÚT

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

356

330

TRẦN THỊ

UYỂN

 

20/8/68

38378254

463

34

LÊ NGỌC

VĂN

1938

24/4/CDẦN

909659862

501

502

VÕ VĂN

VÀNG

1932

12/12/1984

28/11 ÂU DƯƠNG LÂN P3 Q8

76

298

LÊ VĂN

 

 

 

340

170

NGUYỄN VĂN

VỊ

1952

09/09/2000

 

24

207

ĐỒNG MINH

VIỄN

1936

03/04/2007

 

255

171

NGUYỄN VĂN

VIỆT

1966

25/7/2007

469 NTL, P13  gặp Cô Nguyễn Thị Hoa

343

164

VÕ QUANG

VINH

1978

20/10/2009

 

218

57

NGUYỄN VĂN

VUI

 

 

 

256

376

LÊ VĂN

XÂU

1895

1970

 

436

26

TRẦN THỊ

XIN

1929

1990

 

64

211

LÂM VĂN

XOI

 

 

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

2

201

BÙI THỊ

XUÂN

 

1926

 

67

204

TRẦN THỊ

XUÂN

 

18/11/1986

 

243

 

BÙI THỊ

XUÂN

 

18/9/2001

 

337

81

NGUYỄN VĂN

XƯNG

 

13/10 – Nhâm dần

 

216

305

VÕ THỊ

XƯƠNG

 

07/06/1928

DỰ ĐỊNH THỦY TÁNG

512

106

VÔ DANH

 

 

 

 

476

121

VÔ DANH

 

 

 

0913.133.155

510

447

VÔ DANH

 

 

 

 

509

449

VÔ DANH

 

 

 

 

511

450

VÔ DANH