Tụng kinh phóng sanh chủ nhật, ngày 23/12/2012

0
126
Khóa lễ tụng kinh phóng sanh, chủ nhật, ngày 23/12/2012, nguyện cầu an cho:
1. GĐ Phật tử Lê Thị Nghĩa, ĐC: Bạch Đằng, F24, Bình Thạnh
 • Nguyễn Ngọc Dung 48t
 • Nguyễn Ngọc Mai 45t
 • Nguyễn Ngọc Vân 42t
2. GĐ Phật tử Phạm Thị Liệt 82t, ĐC: Nguyễn Trãi, F9, Cà Mau
 • Võ Thị Cẩm Hoa 45t
GĐ Phật tử Huỳnh Thị Hồng 76t, ĐC: Tân Bình
 • Huỳnh Văn Tròn 47t
4. GĐ Phật tử Trần Thị Kim Ngọc 55t, ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, F4, Phú Nhuận
 • Trần Thị Hoàng 51t
 • Trần Minh Phương 56t
 • Trần Thị kim Thanh 42t
 • Trần Thị Kim Thu 58t
5. GĐ Phật tử Trần Minh Phương 56t, ĐC: Hoa Kỳ
 • Trần Thị Hoàng 51t
6. GĐ Phật tử Đỗ Kim Hoa 55t, ĐC: Trần Bình Trọng, F5, Bình Thạnh
 • Đỗ Thị Liêu 78t
 • Nguyễn Văn Thịnh 55t
 • Nguyễn Hoàng Minh 23t
7. GĐ Phật tử Vương Huệ 55t, ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, F2, Q3
 • Vương Nữ 53t
 • Lương Dân Quí 55t
 • Vương Tô Hà 42t
 • Đinh Thị Mỹ Phượng 41t
 • Vương Gia Hân 15t
 • Vương Gia Hòa 7t
 • Lương Thanh Hùng 18t
 • Lương Hữu Lập 14t
8. GĐ Phật tử Bùi Quang Tâm, ĐC: Nguyễn Tiểu La, F8, Q10
 • Bùi Ngọc Phương Nghi 13t
 • Bùi Ngọc Trâm 23t
9. GĐ Phật tử Trần Văn Viễn 57t, ĐC: Nguyễn Nhữ Lãm, F Phú Thọ Hòa, Tân Phú
 • Lê Thị Bon 56t
 • Trần Lộc Thi 22t
 • Trần Phước Thông 27t
10. GĐ Phật tử Đặng Bé Tý 22t, ĐC: Nguyễn Thái Sơn, F5, Gò Vấp
 • Lê Quang Thái 35t
 • Lê Thị Trường 56t
 • Lê Quang Thoại 28t
 • Lê Thị Trường 1957
 • Đoàn Thị Thùy Hương 1958

11.GĐ Phật tử Lê Quỳnh Mai 51t, ĐC: KDC Trung Sơn, Bình Chánh

 • Nguyễn Văn Sắt 58t
 • Nguyễn Lê Quỳnh Như 27t
 • Nguyễn Lê Minh Khuê 18t
12.GĐ Phật tử Phạm Thị Liệt 82t, ĐC: Nguyễn Trãi, F9, Cà Mau
 • Lâm Ngọc Bửu 83t
13. GĐ Phật tử Lê Quỳnh Anh 46t, ĐC: Đường số 62, F Thảo Điền, Q2
 • Lê Văn 24t
 • Nguyễn Lập Luật 23t
 • Amker Dromi 61t
 • Roft 56t

14. GĐ Phật tử Nguyễn Thanh Tùng 25t, ĐC: Lê Quang Định, F14, Bình Thạnh

 • Nguyễn Văn Quý 47t
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo 23t
 • Dương Thị Thanh Vân 47t
15.GĐ Phật tử Lê Ôn Hòa 61t, ĐC: Trần Kế Xương, F7, Phú Nhuận
 • Nguyễn Thị Bích Hường 56t
 • Lê Nguyễn Minh Hoàn 22t
16.GĐ Phật tử Phan Thị Kim Anh 53t, ĐC: Lê Đình Cẩn, Bình Tân
 • Trần Thị Kính 86t
 • Trần Thị Mén 86t
 • Lê Phan Nhật Nguyên 26t
 • Lê Văn Thọ 56t
 • Nguyễn Thị Phương Thanh 19t
 • Lê Thị Hạnh 58t
 • Lê Văn Hiệp 50t
17.GĐ Phật tử Nguyễn Thị Điệu 72t, ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
18.GĐ Phật tử Ông Hồng Liên 51t, ĐC: Đinh Tiên Hoàng, F1, Bình Thạnh
 • Trần Quang Ngọ 58t
 • Trần Quang Đăng 18t
 • Trần Thành Kiên 13t
 • Nguyễn Thị Phấn 66t
19.GĐ Phật tử Lê Thế Bình, ĐC: Thích Quảng Đức, F5, Phú Nhuận
 • Lê Thế Quân 12t
20.GĐ Phật tử Đặng Ngọc Quý Phương 1977, ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

 • Lâm Minh Hùng 2008
 • Lâm Việt Anh 2006
 • Đặng Hoàng Nam 1980

21.GĐ Phật tử Nguyễn Thị Ba 56t, ĐC: Vũ Tùng, F2, Bình Thạnh
 • Trần Thị Thù 94t
 • Trần Thị Hân 65t
 • Nguyễn Hoàng Việt 34t
 • Nguyễn Thụy Hoàng Mỹ 25t
 • Trần Trung Hiếu 43t
 • Trần Thanh Trung 38t
 • Nguyễn Văn Hai 58t
 • Nguyễn Thị Giao Chi 46t

22.GĐ Phật tử Lê Thị Bé Tư 1984, ĐC: Nguyễn Thượng Hiền, F1, Gò Vấp

 • Tô Tiến Sĩ 1975
 • Lê Thị Kim Khoa 1983
 • Lê Hoàng Tính 1986
 • Lê Hoàng Dinh 2005
 • Tô Hồng Ánh 2005
 • Tô Tiến Dũng 2007
23.GĐ Phật tử Trịnh Thị Bé 66t, ĐC: Bến Chương Dương, Q1
24.GĐ Phật tử Nguyễn Thành Phước, ĐC: Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh
25.GĐ Phật tử Trần Thị Hoàng, ĐC: Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh
26.GĐ Phật tử Nguyễn Thị Huệ, ĐC: Bùi ĐìnhTúy, F12, Bình Thạnh
27.GĐ Phật tử Trần Thị Mén 86t, ĐC: Lê Đình Cẩn, Bình Tân
 • Phan Thị Kim Anh 53t
 • Nguyễn Thị Kính 86t
 • Lê Thị Hạnh 59t
 • Lê Văn Thọ 56t
 • Lê Phan Nhật Nguyên 26t
 • Nguyễn Thị Phương Thanh 19t
 • Phan Thị Nhật Minh 26t
 • Lê Nguyễn Huy Thành 18t
28.GĐ Phật tử Nguyễn Thị Thu Nga 57t, ĐC: Lê Quang Định, F1, Gò Vấp
 • Phạm Quốc Việt 57t
 • Nguyễn Văn Đức 59t
 • Phạm Nguyễn Khôi Nguyên 36t
 • Phạm Nguyễn Đăng Khoa 30t
 • Nguyễn Mộng Thùy Trang 30t
 • Nguyễn Thế Phong 36t
 • Nguyễn Thị Thiên Hương 38t
29.GĐ Phật tử Phan Thị Thanh Lan 37t, ĐC; XVNT, F2,Bình Thạnh
 • Phan Văn Hoàng 78t
 • Phan Thị Thanh 66t
 • Phan Thanh Lâm 40t
 • Phan Thanh Dũng 34t
 • Phan Thanh Sang 31t
 • Phan Thị Mỹ Duyên 1t
30.GĐ Phật tử Huỳnh Kim Hiền 37t, ĐC: Ung Văn Khiêm, F2, Bình Thạnh
 • Phạm Thị Giáp 92t
 • Huỳnh Viết Khánh 62t
 • Phạm Thị Hoanh 57t
 • Huỳnh Thanh Uyên 35t
 • Huỳnh Ngọc Diễm 33t
 • Huỳnh Khánh Vũ 31t
 • Huỳnh Khánh Trường 29t
 • Huỳnh Nguyễn Nhân Nghĩa 3t

Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 

Nguyện cầu siêu cho hương linh:
 • Lê Quang Phục hưởng dương 46t
 • Lê Văn Đồng hưởng thọ 82t
 • Phạm Văn Ẩn hưởng dương 30t
 • Phạm Thị Cúc hưởng thọ 77t
 • Nguyễn Hữu Tâm hưởng dương 52t
 • Nguyễn Hữu Đức Trung hưởng dương 30t
 • Nguyễn Hữu Đức Tấn hưởng dương 15t
 • Nguyễn Văn Sách hưởng thọ 78t
 • Nguyễn Thị Ngái hưởng thọ 83t
 • Nguyễn Văn Phố hưởng thọ 85t
 • Trần Thị Liên hưởng thọ 61t
 • Nguyễn Thị Ngân hưởng thọ 73t
 • Nguyễn Văn Ngữ hưởng thọ 61t
 • Trương Đắc Dần hưởng dương 53t
 • Nguyễn Văn Tằng hưởng thọ 86t
 • Phạm Thị Trọng hưởng thọ 64t
 • Dương Thị Kiểu hưởng thọ 61t
 • Lê Văn Lượng
 • Võ Thị Mạnh
 • Nguyễn Thị Lang hưởng thọ 82t
 • Lê Văn Nhiễu hưởng dương 48t
 • Nguyễn Thị Ve hưởng dương 42t
 • Nguyễn Thị Liu hưởng dương 56t
 • Triệu Thị Lệ Anh hưởng thọ 77t
 • Đoàn Thị Cầm hưởng thọ 88t
 • Vương Muối hưởng dương 59t
 • Lương Đào hưởng thọ 78t
 • Nguyễn Thị Biếu hưởng dương 49t
 • Lê Thành Toàn hưởng dương 42t
 • Lâm Văn Xuân hưởng thọ 85t
 • Lê Văn Nam hưởng dương 55t
 • Nguyễn Thiệu Lâm hưởng thọ 63t
 • Nguyễn Thiệu Hoàng
 • Nguyễn Thị Ghe
 • Trần Minh Cảnh
 • Nguyễn Thị Trảy hưởng thọ 68t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tinh độ.
Nam mô A Di Đà Phật