Tụng kinh phóng sanh chủ nhật ngày 21/10/2012

0
154

1.      Khóa lễ tụng kinh phóng sanh, chủ nhật, ngày 21/10/2012, nguyện cầu an cho:

 1.GĐ Phật tử Dương Văn Tính 42t, ĐC: Phan Đình Phùng, F2, Phú Nhuận

 • Huỳnh Ngọc Xuân Hiệp 36t
 • Nguyễn Đăng
 • Hồ Thị Minh Chi 72t
 • Nguyễn Thị Thanh Vân 52t
 • Nguyễn Hoàng Bảo Ân 13t
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan

2.       2. GĐ Phật tử Lại Thụy Huỳnh Liên 27t, ĐC: Trần Văn Đang, F11, Q3

 • Lại Trọng Hưng 50t
 • Lại Thụy Huỳnh Nga 23t
 • Lại Hoàng Minh Phát 16t
 • Huỳnh Thị Kim Anh 46t
 • Huỳnh Thị Năm 66t
 • Nguyễn Huy Hoàng 28t
 • Nguyễn Thanh Minh 28t

3.       3. GĐ Phật tử  Trương Thị Hoài Nam 63t

 • Huỳnh Trấn Quốc 62t
 • Huỳnh Trương Hữu Phát 32t
 • Lê Thảo Linh 30t
 • Huỳnh Trương Vũ 31t
 • Phùng Cao Anh Tú 29t

4.       4. GĐ Phật tử  Hồ Thị Nhung 66t, ĐC: ĐBP, F15, Bình Thạnh

 • Phạm Văn Liêm 67t
 • Phạm Thị Ngọc Mỹ 33t
 • Phạm Bảo Tài 27t
 • Phan Thị Hồng Thái 27t

5.       5. GĐ Phật tử Diệu Anh, ĐC: ĐBP, F7, Q3

 • Nguyễn Đăng Tiên 57t
 • Nguyễn Đăng Anh 21t
 • Nguyễn Kim Anh 27t

7.       6. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Minh 53t, ĐC: Bình Thạnh

 • Trần Xuân Thao 54t
 • Trần Thị Hương Giang 28t
 • Trần Minh Phương 25t
 • Nguyễn Mai Chi 3t

8.       7. GĐ Phật tử Nguyên Khang, ĐC: Đường Trục, F13, Bình Thạnh

 • Dương Phước Sắc 73t
 • Hoàng Thị Nga 69t
 • Dương Phước Dũng 46t
 • Dương Phước Dĩnh 41t
 • Dương Phước Dự 40t
 • Dương Phước Du 37t
 • Dương Thị Thu Hà 34t

9.       

11.  8. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Như Phương 26t

 • Bùi Thị Loan 50t
 • Nguyễn Văn Hòa 52t
 • Phan Quốc Tuấn 28t
 • Nguyễn Văn Tín 21t

13.   9. GĐ Phật tử Ngũ Văn Bảy 49t, ĐC: Chu Văn An, F12, Bình Thạnh

 • Nguyễn Thị Có 77t
 • Ngũ Thị Hưng 59t
 • Ngũ Thị Ngọc 57t
 • Ngũ Thị Ngà 55t
 • Ngũ Thị Châu 53t
 • Ngũ Thị Báu 51t
 • Ngũ Văn Quan 46t
 • Ngũ Văn Minh 44t
 • Ngũ Văn Hòa 42t
 • Ngũ Thị Thu Trang 40t

14.   10. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Hưởng, ĐC: Bình Thạnh

15.  11.GĐ Phật tử Diệu Tịnh, ĐC: Bình Thạnh

16.  12. GĐ Phật tử Đào Thị Hiệp 72t, ĐC: Long An

 • Đào Minh Hòa 70t
 • Đào Nga My 49t
 • Lê Đại 69t

17.   13.GĐ Phật tử Đặng Ngọc Quý Phương 1977, ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

 • Lâm Minh Hùng 2008
 • Lâm Việt Anh 2006
 • Đặng Hoàng Nam 1980

18.   14. GĐ Phật tử: Cao Thị Mỹ Hạnh 27t, ĐC: Nguyễn Thông, Q3

 • Nguyễn Tấn Hiển 29t
 • Huỳnh Thị Tuyết Mai 49t
 • Cao Tấn Phúc 22t

19.   15. GĐ Phật tử Lê Quỳnh Mai 51t, ĐC: KDC Trung Sơn, Bình Chánh

 • Nguyễn Văn Sắt 58t
 • Nguyễn Lệ Quỳnh Như 27t
 • Nguyễn Lê Minh Khuê 18t

20.   16. GĐ Phật tử Lê Quỳnh Anh 46t, ĐC: Đường số 62, F Thảo ĐIền, Q2

 • Lê Văn 24t
 • Lập Luật 23t
 • Anker Dromi 61t
 • Roft 51t

21.   17. GĐ Phật tử Nguyễn Quỳnh Hương 38t, ĐC: Lê Văn Sỹ, F13, Q 3

 • Trần Toàn Thắng 38t
 • Trần Trí Dũng 7t
 • Trần Nhật Quỳnh 11t

25.  18. GĐ Phật tử Nguyễn Thanh Liêm 72t, ĐC: QL 1A, F An Phú Đông, Q 12

 • Nguyễn Thị Hải 62t

29.  19.GĐ Phật tử Hà Thu Chanh, ĐC: Thoại Ngọc Hầu, Q Tân Phú

 • Hà Việt Quốc 31t
 • Hà Hảo 70t
 • Lê Thị Nhứt 84t
 • Hà Thị Ngọc Anh 69t
 • Hà Tăng 19t
 • Hà Bốn 17t

30.   20. GĐ Phật tử Phạm Thị Kim Hoa 58t, ĐC: Chợ Gạo – Tiền Giang

 • Huỳnh Quốc Vinh 48t
 • Lê Thị Kiều Thanh Thúy 37t
 • Lê Thị Yến Nhi 15t
 • Phạm Văn Trọng 91t
 • Võ Thị Sáu 85t

31.  21. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Hưởng, ĐC: Nơ Trang Long, F13, Q Bình Thạnh

32.   22. GĐ Phật tử Tạ Thị Minh Chuyển, ĐC: Nguyễn Duy Cung, F12, Gò Vấp

 • Triệu Thị Minh Giang 37t
 • Triệu Phi Trường 35t
 • Nguyễn Đức Quang 48t

33.   23. GĐ Phật tử Nguyễn Văn Tiến 77t, ĐC: Bùi Đình Túy, F24, Bình Thạnh

 • Đinh Thị Phượng 62t

34.   24. GĐ Phật tử Cung Thị Hồng Thủy 1967

 • Cung Văn Hóa
 • Phạm Thị Thoa
 • Cung Ngọc Toản
 • Cung Thị Hồng Thảo 1965
 • Cung Quốc Trung 1970
 • Cung Thanh Việt Ánh 1989
 • Cung Thanh Ngọc Ánh
 • Cung Gia Bình
 • Cung Gia Khanh
 • Lê Minh Hoàng
 • Lê Mỹ Linh
 • Phạm Đức Phiếu 1955

25.GĐ Phật tử  Lê Thị Hóa 55t, PD: Diệu Chơn, ĐC: Mai Xuân Thưởng, F11, Bình Thạnh

 • Lê Văn Đáy 86t
 • Huỳnh Hồng 57t
 • Huỳnh Anh Tuấn 27t
 • Huỳnh Lê Vy 20t

 26. GĐ Phật tử Đặng Bé Tý 22t, ĐC: Nguyễn Thái Sơn, F5, Gò Vấp

 • Lê Quang Thái 35t
 • Lê Thị Trường 56t
 • Lê Quang Thoại 28t

 Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 

Nguyện cầu siêu cho hương linh:

 • Hồ Văn Trợt hưởng thọ 76t
 • Trần Thị Cải hưởng thọ 76t
 • Hồ Thị Láng hưởng thọ 64t
 • Lê Thị Hồng Vân hưởng dương 33t
 • Huỳnh Văn Trung hưởng thọ 74t
 • Ung Văn Hồng hưởng thọ 73t
 • Hàn Minh Hoàng hưởng dương 51t
 • Phạm Thị Nhỏ hưởng thọ 79t
 • Nguyễn Đình Hiệp hưởng dương 46t
 • Trần Thị Hằng hưởng thọ 83t
 • Phạm Thị Sương hưởng thọ 72t
 • Vũ Đức Lạp hưởng thọ 90t
 • Nguyễn Thị Chanh hưởng thọ 63t
 • Nguyễn Hữu Thánh hưởng dương 37t
 • Trần Thị Hằng hưởng thọ 83t
 • Phạm Thị Nhỏ hưởng thọ 79t
 • Nguyễn ĐÌnh Hiệp hưởng dương 46t
 • Võ Văn Hòa hưởng dương 38t
 • Đặng Lại hưởng dương 57t
 • Nguyễn Thi Thạnh hưởng dương 50t
 • Nguyễn Văn Tám hưởng thọ 99t
 • Trần Thị Trúc hưởng thọ 88t
 • Mai Thị Chuột hưởng thọ 112t
 • Trần Công Giao hưởng thọ 96t
 • Huỳnh Phá
 • Đoàn Thị Thời
 • Huỳnh Thành hưởng dương 44t
 • Huỳnh Tài hưởng dương 56t
 • Đặng Thị Hoa hưởng dương 59t
 • Lâm Thị Cẩn hưởng thọ 87t
 • Trần Thị Bé hưởng dương 59t
 • Lê Thị Ngò
 • Nguyễn Thị Tư
 • Nguyễn Thị Út hưởng dương 57t
 • Võ Văn Hòa hưởng dương 38t
 • Võ Thị Thủy hưởng thọ 73t
 • Trương Thị Nguyệt
 • Dương Văn Long
 • Lê Thị Vinh
 • Nguyễn Văn Khương
 • Nguyễn Văn Bộ
 • Nguyễn Hồng Khanh
 • Nguyễn Phước Lộc
 • Nguyễn Lương Hồng
 • Nguyễn Tấn Xuân
 • Lê Hoàng Thông
 • Dương Thị Kiểu
 • Nguyễn Minh Thoại
 • Nguyễn Quới Loan
 • Nguyễn Quốc Dũng
 • Lý Thành Danh hưởng dương 58t
 • Trần Huỳnh Anh
 • Nguyễn Văn Sách hưởng thọ 78t
 • Nguyễn Thị Ngái hưởng thọ 83t
 • Nguyễn Thị Ve hưởng dương 42t
 • Nguyễn Văn Phố hưởng thọ 85t
 • Trần Thị Liên hưởng thọ 61t
 • Nguyễn Thị Ngân hưởng thọ 73t
 • Nguyễn Văn Ngữ hưởng thọ 61t
 • Trương Đắc Dần hưởng dương 53t
 • Nguyễn Văn Tằng hưởng thọ 86t

Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tinh độ.

Nam mô A Di Đà Phật