Tụng kinh phóng sanh chủ nhật, ngày 16/12/2012

0
120

Khóa lễ tụng kinh phóng sanh, chủ nhật, ngày 16/12/2012, nguyện cầu an cho:

1. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Huệ 41t, ĐC: Nguyên Hồng, F11, Gò Vấp

  • Cáp Xuân Huyên 90t
  • Cáp Hồng Minh 51t
  • Cáp Nguyễn Hồng Phúc 18t
  • Cáp Nguyễn Hồng Quân 4t

2. GĐ Phật tử Lê Thị Hồng Dương 42t, ĐC: Bình Chánh

3. GĐ Phật tử Đặng Ngọc Quý Phương 1977, ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh

 • Lâm Minh Hùng 2008
 • Lâm Việt Anh 2006
 • Lâm Ngọc Trâm Anh 2006

4. GĐ Phật tử Phạm Thị Liệt 82t, ĐC: Nguyễn Trãi, F9, Cà Mau

  • Võ Thị Cẩm Hoa 45t

5. GĐ Phật tử Phạm Thị Hương Ly 30t, ĐC: CC An Lộc 2, F An Phú, Q2

  • Đỗ Mạnh Hào 34t
  • Phạm Tuấn Kiên 78t
  • Phạm Thị Xoa 68t

6. GĐ Phật tử Lê Văn Bình 63t, ĐC: Lê Hồng Phong, F10, Q10

  • Trần Thị Châu 86t
  • Nguyễn Thị Khánh 96t
  • Lê Văn Định 23t
  • Trần Thị Hằng 61t
  • Trần Thị Phúc 73t
  • Trần Thu Hà 42t

 7. GĐ Phật tử Nguyễn Văn Thành 41t, ĐC: KP5, F Thới An, Q12

  • Phạm Thị Khuyên 40t
  • Nguyễn Thu An 8t
  • Nguyễn Viết Trung 4t
  • Nguyễn Thị Xanh 81t

8. GĐ Phật tử Hà Thị Thiên Phước, ĐC: Đinh Công Tráng, Q1

  • Đỗ Tý 1936
  • Hà Văn Phủ 1938

 9. GĐ Phật tử Diệu Tính

10. GĐ Phật tử Phạm Thị Kim Hoa 58t, ĐC:  Chợ Gạo, Tiền Giang

 • Huỳnh Quốc Vinh 48t
 • Lê Thị Kiều Thanh Thúy 37t
 • Lê Thị Yến Nhi 16t
 • Ma Tấn Đạt

     11. GĐ Phật tử Lê Quỳnh Anh 46t, ĐC: Đường số 62, F Thảo Điền, Q2

 • Lê Văn 24t
 • Nguyễn Lập Luật 23t
 • Amker Dromi 61t
 • Roft 56t

12. GĐ Phật tử Phạm Thị Kim Hoa 58t, ĐC:  Chợ Gạo, Tiền Giang
 • HUỳnh Quốc Vinh 48t
 • Lê Thị Kiều Thanh Thúy 37t
 • Lê Thị Yến Nhi 16t

13. GĐ Phật tử Bùi Quang Tâm, ĐC: Nguyễn Trãi, F8, Q10

  • Bùi Ngọc Phương Nghi 13t
  • Bùi Ngọc Trân 23t

      14.  GĐ Phật tử Nhuận Thành, ĐC: Năm Châu, F11, Tân Bình

  • Nguyễn Thị Lệ Thủy 42t
  • Huỳnh Bá Hòa 53t
  • Huỳnh Thị Phương Thảo 26t
  • Huỳnh Thị Phương Dung  24t
  • Đào Kim Oanh 30t
  • Đào Kim Ngọc 27t
  • Đào Hồng Hạnh 25t

15.  GĐ Phật tử Phạm Chí Rở 44t, ĐC: Lê Quang Định, F7, Bình Thạnh

  • Huỳnh Thị Mỹ Nhân 43t
  • Phạm Chí Hào 14t
  • Phạm Huỳnh Mẫn Nhi

16.  GĐ Phật tử Nguyễn Thị Thu Vân 57t, ĐC: Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

  • Bùi Thị Ba 86t
  • Nguyễn Thị Liệu 70t
  • Phạm Thị Năm 64t
  • Phạm Thị Hằng Nga 50t
  • Nguyễn Thị Thu Trang 55t
  • Nguyễn Thị Hoa 50t

17.  GĐ Phật tử Hồ Thị Hai 75t, ĐC: Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

  • Hà Chu Thanh 61t
  • Trần Thị Mỹ Loan 71t
  • Trần Hoàng Hiệp 45t
  • Trần Thị Yên 85t
  • Phạm Thị Chín  52t
  • Phạm Văn Dự 88t
  • Lưu Thị Hai 60t
  • Phan Thị Thùy Trang 37t
  • Trần Thị Hợi 82t
  • Ngô Thị Loan 44t

18.  GĐ Phật tử Nguyễn Thị Nga 33t, ĐC: Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh

  • Nguyễn Thành Đông 69t
  • Nguyễn Thị Nhi 39t
  • Nguyễn Văn Thọ 31t
  • Đoàn Minh Hoàng 40t
  • Đoàn Thiên Phúc 5t
  • Đoàn Bích Châu 2t
  • Nguyễn Xí 40t

19.  GĐ Phật tử Nguyễn Thị Liễu

  • Nguyễn Thị Nôi
  • Tạ Thị Thúy Nhi
  • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Phạm Thị Quãng
  • Đỗ Phạm Chí
  • Đồng Ngọc Cẩm Nhung

20.  GĐ Phật tử Nguyễn Văn Chánh, ĐC: Bình Thạnh

  • Cao Thị Út
  • Nguyễn Thị Tơi
  • Lê Minh Thành
  • Lê Minh Nhựt
  • Lê Văn Ân
  • Trương Thị Tuyết Trinh
  • Nguyễn Thị Kim Thắm
  • Nguyễn Thị Thìn
  • Trương Minh Chính

21.  GĐ Phật tử Võ Thị Thu Bình 58t, ĐC: Gia Lai

  • Lê Đình Khanh 54t
  • Lê Quốc Thanh 35t
  • Lê Phát 6t
  • Nguyễn Thị Diệu Lạnh 34t
  • Lý Ngọc Huy 34t
  • Lý Gia Nghi 7t
  • Lý Gia Doanh 5t

22. GĐ Phật tử Đặng Bé Tý 22t, ĐC: Nguyễn Thái Sơn, F5, Gò Vấp

  • Lê Quang Thái 35t
  • Lê Thị Trường 56t
  • Lê Quang Thoại 28t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 
Nguyện cầu siêu cho hương linh: 
 • Nguyễn Thị Lang hưởng thọ 82t
 • Lê Văn Nhiễu hưởng dương 48t
 • Nguyễn Thị Ve hưởng dương 42t
 • Nguyễn Thị Liu hưởng dương 56t
 • Nguyễn Văn Tằng hưởng thọ 86t
 • Phạm Thị Trọng hưởng thọ 64t
 • Dương Thị Kiểu hưởng thọ 91t
 • Đặng Văn DUyên
 • Đặng Văn Ngàn
 • Ngô Minh Tâm hưởng dương 20t
 • Nguyễn Văn Thử
 • Nguyễn Thị Cài
 • Nguyễn Thị Vân
 • Nguyễn Văn Đinh
 • Nguyễn Đức Thanh hưởng dương 33t
 • Nguyễn Đức Huỳnh hưởng dương 12t
 • Nguyễn Thị Liêm hưởng thọ 95t
 • Lê Kiệt hưởng dương 56t
 • Phan Tấn Sang 60t
 • Lâm Hồng Thôn hưởng thọ 74t
 • Nguyễn Văn Tám hưởng thọ 99t
 • Trần Thị Trúc hưởng thọ 88t
 • Võ Văn Thừa hưởng dương 39t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tinh độ.
Nam mô A Di Đà Phật