Tụng kinh phóng sanh chủ nhật ngày 03/11/2013

0
129
Khóa lễ tụng kinh phóng sanh, chủ nhật, ngày 3/11/2013, nguyện cầu an cho:
1. GĐ Phật tử Nguyễn Quốc Trung 49t, ĐC: Nơ Trang Long, F13, Bình Thạnh
 • Nguyễn Thị Kim Yến 47t
 • Nguyễn Quốc Việt 19t
 • Nguyễn Thị Hoàng Dung 38t
 • Nguyễn Thị Tào 80t
 • Nguyễn Thị Hai 67t
 • Nguyễn Văn Hơi 68t
2. GĐ Phật tử Đặng Bé Tý 22t, ĐC: Nguyễn Thái Sơn, F5, Gò Vấp
 • Lê Quang Thoại 28t
 • Lê Quang Thái 35t
 • Lê Thị Trường 56t
3. GĐ Phật tử Ngô Thị Thu Thủy, ĐC: Hoàng Hoa Thám, F2, Bình Thạnh
 • Võ Văn Thành 1958
 • Ngô Sơn Hải 1972
 • Ngô Thị Bích Nga 1982
 • Võ Diệp Thúy Vy 1993
 • Võ Diệp Phương Nghi 1996
4. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Nhàn, ĐC: Bạch Đằng, F24, Bình Thạnh
 • Nguyễn Nguyên Lam
 • Nguyễn Thế Lam
 • Nguyễn Văn Phú
 • Nguyễn Thị Ngà
5. GĐ Phật tử Phạm Chí Rở 44t, ĐC: Lê Quang Định,F7,Bình Thạnh
 • Huỳnh Thị Mỹ Nhân 43t
 • Phạm Chí Hào 14t
 • Phạm Huỳnh Mẫn Nhi
6. GĐ Phật tử Đỗ Hoa Sương 1953, ĐC: Võ Văn Kiệt, F Cầu Ông Lãnh, Q1
 • Đỗ Minh Phong 2004
 • Phạm Hoàng An 1970
7. GĐ Phật tử Lê Quỳnh Mai 51t, ĐC:KDC Trung Sơn, Bình Chánh
 • Nguyễn Văn Sắt 58t
 • Nguyễn Lê Quỳnh Như 27t
 • Nguyễn Lê Minh Khuê 18t
8. GĐ Phật tử Phạm Thị Thảo 61t, ĐC: Đinh Tiên Hoàng, F1, Bình Thạnh
 • Trần Thế Bình 30t
 • Trần Thủy Tiên 33t
9. GĐ Phật tử Lê Thị Tuyết Mai 61t
10. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Tuyết Mai, ĐC: Chu Văn An, F12, Bình Thạnh
 • Nguyễn Thanh Phong 1968
 • Nguyễn Kim Thiên Anh 1996
 • Nguyễn Ngọc Kim Thanh 1998
 • Nguyễn Ngọc Kim Vy 2001
 • Nguyễn Thị Du 1949
 • Nguyễn Cao Đăng 1984
11. GĐ Phật tử Đặng Ngọc Quý Phương 1977, ĐC: Đinh Bộ Lĩnh, F26, Bình Thạnh
 • Lâm Ngọc Trâm Anh 2006
 • Lâm Minh Hùng 2008
 • Lâm Việt Anh 2006
12. GĐ Phật tử Phạm Thị Kim Hoa 58t, ĐC:  Chợ Gạo, Tiền Giang
 • Lê Thị Kiều Thanh Thúy 37t
 • Lê Thị Yến Nhi 16t
 • Ma Tấn Đạt
 • Huỳnh Quốc Vinh 48t
13. GĐ Phật tử Nguyễn Văn Thành 41t, ĐC: KP5, F Thới An, Q12
 • Nguyễn Viết Trung 4t
 • Nguyễn Thị Sanh 81t
 • Nguyễn Thị Rụng 73t
 • Phạm Thị Khuyên 40t
 • Trần Thu An 8t
14. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Phú 75t, ĐC: Nguyễn Oanh, F7, Gò Vấp
 • Trần Thị Kim Thảo 39t
 • Trần Thị Kim Nguyệt 50t
 • Trần Thị Kim Phượng 47t
15. GĐ Phật tử Nguyễn Văn Vuông 65t, ĐC: Phan Văn Trị, F7, Gò Vấp
 • Lê Thị Kiều 30t
 • Nguyễn Hoàng Anh 3t
 • Phạm Thị Hường 60t
 • Nguyễn Lê Hòa 38t
 • Nguyễn Ngọc Hương 36t
16. GĐ Phật tử Phạm Thị Bổn 72t, ĐC: Trần Quý Cáp, F12, Bình Thạnh
 • Nguyễn Đức Dũng 46t
 • Nguyễn Đức Vinh 44t
 • Trần Thị Lộ Hồng 42t
17. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Huỳnh Trang 26t, ĐC: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 • Nguyễn Xuân Vinh 73t
 • Lê Thị Hồng Hạnh 65t
 • Nguyễn Thị Bích Nguyệt 37t
 • Nguyễn Thùy Dung 5t
18. GĐ Phật tử  Lê Thị Nguyệt 78t, ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, F24, Bình Thạnh
 • Lê Ngọc Chi 72t
 • Lê Hồng Ngọc 37t
 • Nguyễn Hồng Ngọc Thảo 20t
 • Lê Thị Kim Lang 74t
 • Lê Thế Phương 54t
 • Nguyễn Hoàng Oanh Liệt 43t
 • Nguyễn Khương Quan 74t
 • Lê Thị Ánh Tuyết 63t
 • Lê Ngọc An 77t
19. GĐ Phật tử Phạm Thị Thúy Hiền,ĐC: Phan Xích Long, F1, Phú Nhuận
 • Võ Phương Thảo 21t
20. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Liên 53t, ĐC: CX Thanh Đa, F27, Bình Thạnh
 • Nguyễn Hùng Anh 28t
21. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Lý 42t, ĐC:KP4, F HBC,Thủ Đức
 • Nguyễn Văn Đức 44t
 • Nguyễn Đức Phúc 13t
 • Nguyễn Thanh Thảo 7t
22. GĐ Phật tử Nguyễn Thành Phước, ĐC: Bùi Đình Túy, F12, Bình Thạnh
23. GĐ Phật tử Trần Thị Hoàng, ĐC: Bùi Đình Túy, F24, Bình Thạnh
 • Phạm Thị Tý 77t
 • Nguyễn Thị Minh Châu 50t
 • Trần Việt Dũng 47t
 • Nguyễn Thị Như Mai 42t
 • Nguyễn Hồng Lê 51t
 • Nguyễn Hồng Thảo 20t
24. GĐ Phật tử Nguyễn Thị Huệ, ĐC: Bùi Đình Túy, F24,Bình Thạnh
 • Huỳnh Minh Đức 53t
 • Từ Gia Yến 23t
 • Từ Gia Bảo 21t
 • Từ Bích Quân 19t
 • Từ Gia Thanh 13t
25. GĐ Phật tử Trần Thị Ngọc Nhân 42t, ĐC: Phan Văn Trị, F15, Gò Vấp
 • Nguyễn Thị Lý 62t
 • Trần Văn Niên 69t
26.GĐ Phật tử Trần Văn Viễn 57t, ĐC: Nguyễn Nhữ Lãm, F Phú Thọ Hòa, Tân Phú
 • Lê Thị Bon 56t
 • Huỳnh Thị Hồng 76t
 • Huỳnh Văn Tròn 47t
 • Trần Lộc Thi 22t
27.GĐ Phật tử Lê Thị Chung 1963, ĐC: Tân An, Long An
GĐ Phật tử Lê Ngọc Ẩn 58t, ĐC: Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận
 • Nguyễn Hương Lan 56t
 • Lê Ngọc Khánh Việt
 • Nguyễn Thị Thúy Vân 63t
28. GĐ Phật tử Trần Thị Hiệp 76t
 • Nguyễn Văn Hiền 43t
 • Nguyễn Thị Hồng Giao 41t
29. GĐ Phật tử Phạm Thị Anh 56t, ĐC: Bùi Minh Trực, F5,Q8
 • Nguyễn Văn Kết 58t
 • Nguyễn Lý Quỳnh 32t
 • Hồ Thị Anh Quyên 30t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. 

Nguyện cầu siêu cho hương linh:
 • Nguyễn Thị Lang hưởng thọ 82t
 • Trần Văn Tính hưởng thọ 90t
 • Bùi Thị Ánh Nguyệt hưởng dương 57t
 • Lê Văn Nhiễu hưởng dương 48t
 • Nguyễn Thị Ve hưởng dương 42t
 • Trần Thị Ngọc Hảo sinh 1952
 • Trần Thị Hiên sinh 1918
 • Võ Minh Xa hưởng dương 1t
 • Nguyễn Văn Ngữ hưởng thọ 61t
 • Trương Đắc Dần hưởng dương 53t
 • Nguyễn Văn Tằng hưởng thọ 86t
 • Nguyễn Thiện Lân hưởng thọ 63t
 • Nguyễn Thiện Hoàng
 • Trần Minh Cảnh
 • Nguyễn Văn Sách hưởng thọ 78t
 • Trần Thị Trúc hưởng thọ 88t
 • Nguyễn Đức Thanh hưởng dương 33t
 • Nguyễn Đức Huỳnh hưởng dương 12t
 • Nguyễn Thị Liêm hưởng thọ 95t
 • Lê Kiệt hưởng dương 56t
 • Nguyễn Thị Phê hưởng thọ 89t
 • Trần Tàng hưởng thọ 65t
 • Nguyễn Thị Ve hưởng dương 42t
 • Nguyễn Thị Liu hưởng dương 56t
 • Lâm Hồng Thôn hưởng thọ 77t
 • Nguyễn Văn Truyện hưởng thọ 93t
 • Nguyễn Thị Thanh Lan hưởng dương 33t
 • Phạm Thị Liên hưởng thọ 88t
 • Nguyễn Thị Liên hưởng thọ 69t
 • Nguyễn Đức Hỗn hưởng thọ 76t
 • Cáp Thị Lệ hưởng dương 56t
 • Đoàn Văn A hưởng thọ 60t
 • Huỳnh Thị Sáu hưởng thọ 72t
 • Nguyễn Văn Liêm hưởng dương 49t
 • Trần Minh Tiết hưởng thọ 86t
 • Nguyễn Thị Loan hưởng thọ 76t
 • Phan Nguyễn Thục Mỹ hưởng dương 33t
Phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, siêu sanh Tinh độ.
Nam mô A Di Đà Phật