Xem thêm

Tu Lục Hòa Kính - Văn Phát Nguyện - AMTBVN.ORG

Phap Ngo Thich
Động lực của việc tu lục hòa Trong thời đại loạn lạc và tai ương đang lan rộng, chúng ta, như những người đệ tử, nhận thức được sự cần thiết của việc học hỏi...

Động lực của việc tu lục hòa

Trong thời đại loạn lạc và tai ương đang lan rộng, chúng ta, như những người đệ tử, nhận thức được sự cần thiết của việc học hỏi và tu lục hòa. Chúng ta nhìn thấy trách nhiệm cá nhân và xã hội của mình trong việc cứu vãn trái đất này. Mặc dù đã mở rộng trái tim, nhận thức rằng việc này không thể thành công nếu thiếu sự trợ giúp từ Tam Bảo và không có sự ủng hộ từ tổ tiên.

Văn phát nguyện tu lục hòa kính

Chúng tôi, những người đệ tử, nhận thức rằng chúng tôi đã có khá nhiều tội lỗi và chưa hoàn thành việc trở thành người tu đạo. Mặc dù đã nghe chánh pháp, chúng tôi chưa thực hành đúng cách. Vì vậy, chúng tôi xin nguyện theo học giáo huấn của Phật, thành tâm cầu sự gia hộ.

Chúng tôi xin tu lục hòa kính theo các nguyên tắc sau:

1. Kiến hòa đồng giải: Nhìn nhận và giải quyết mọi mâu thuẫn.

2. Giới hòa đồng tu: Hành thiền và tu học cùng nhau.

3. Thân hòa đồng trụ: Sống hòa hợp và cùng nhau chung sống.

4. Khẩu hòa vô tranh: Thành thật và không cãi vã.

5. Ý hòa đồng duyệt: Sẵn lòng chấp nhận nhau.

6. Lợi hòa đồng huân: Lợi ích chung cho mọi người.

Chúng tôi cam kết tuân thủ kinh điển và nhận thức rằng tự thân tinh khiết là một thực thể đầy đủ, có thể tồn tại tại khắp mọi pháp giới và mang lại trật tự chánh trạng. Toàn bộ pháp giới không phải là một nhà mà là một thể. Như Bồ Tát của chúng ta đã nói, tất cả chúng sanh từ trước đã là Phật. Vì vậy, chúng ta xây dựng kiến hòa đồng giải, bắt đầu từ hôm nay, tận dụng tối đa năng lực và tận tâm thực hiện các nguyên tắc Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Ngũ Giới Thập Thiện. Chúng ta phải tự giác tỉnh mình mỗi ngày và sửa lỗi mỗi ngày. Chúng ta phải tuân theo tứ đức, tùy duyên diệu dụng, uy nghi mẫu mực, nhu hòa trung thực và sống để giúp đỡ chúng sanh, thực hiện lục độ, từ nhiếp, tam phước và thập nguyện.

Phát nguyện của chúng tôi

Kinh đã nói rằng "Nếu là người tu đạo, không nhìn lỗi thế gian". Chúng tôi có lòng quyết tâm tu lục hòa để đạt được sự hài hòa trong cơ thể, ngôn từ và ý niệm của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn chúng tôi hòa hợp với người khác mà không đòi hỏi họ phải hòa hợp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẻ chia tất cả tài sản trong cuộc sống để cùng chúng sanh hưởng thụ. Chúng tôi sẽ tập trung chân thành vào việc niệm thánh hiệu A Di Đà Phật và cầu kiến tạo một thế giới cực lạc Tây Phương. Chúng tôi cam kết thực hiện chính mình một cách chân thật và cảm hóa tất cả chúng sanh có duyên. Như đã được nói, "Hãy xem tất cả chúng sanh như là Phật Bồ tát, chỉ có một mình ta là phàm phu".

Chúng tôi cầu nguyện và hành niệm như đã trình bày, chân thành cầu nguyện để giảm bớt tai nạn trên thế giới và mang lại lợi ích cho mọi người. Chúng tôi cầu nguyện cho sự chứng minh của Tam Bảo, Vi Đà Thiên Tôn, Hộ Thế Tứ Vương và Long Thiên Hộ Pháp. Chúng tôi mong rằng chúng tôi sẽ trở thành những người tu lục hòa và loại bỏ tội ác, phát triển pháp tăng và đạt được sự hỗ trợ từ những người có quyền năng. Chúng tôi với tâm thành và kính biết, xin được đặng liễu khấu trình.

Image Hình ảnh minh họa: Tu Lục Hòa Kính - Văn Phát Nguyện - AMTBVN.ORG

1