Trung Quốc: Các chùa tổ chức pháp hội cầu nguyện, một năm động đất 12.5 tại Tứ Xuyên

0
135

Lúc 14 giờ ngày 12/5/2009, “Phật giáo tổ chức Đại Pháp hội cầu phước, hồi hướng cho các đồng bàogặp nạn vừa qua, đồng thời kỷ niệm tròn một năm động đất lớn 12.5tại Vấn Xuyên”  được cử hành trọng thể tại chùa La Hán, thànhphố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên. Các nhà lãnh đạo đã tham gia hoạt độngkỷ niệm lần này gồm có: Hội Phật giáo tỉnh Tứ Xuyên, Cục Tôn giáo tỉnhTứ Xuyên, Hội Phật giáo Trung Quốc, Cục Tôn giáo Quốc gia

Lúc14 giờ 20, khi 108 tiếng đại hồng chung được trổi lên, tất cả nhữngngười nơi hiện trường cùng mặc niệm, tưởng nhớ đến đồng bào của mình đãgặp nạn vừa qua. Đúng 14 giờ 28 phút năm nay, cũng chính là cùng mộtthời gian đã xảy ra trận động đất lớn của năm rồi, pháp hội cũng bắtđầu chính thức cử hành lễ siêu độ, cầu phước. 108 vị Pháp sư tụng kinhtế lễ cầu nguyện, các vị khách quí hiến cúng hoa tươi để bày tỏ lòngtưởng nhớ. Trên pháp hội, Pháp sư Tố Toàn – Phó Hội Trưởng Hội Phậtgiáo tỉnh Tứ Xuyên,trụ trì chùa La Hán đọc văn sớ siêu độ, Pháp sư VĩnhThọ đọc lời phát biểu. Hơn 1000 tín chúng tự xông vào ngay hội trường,trong đó rất nhiều người từ bên ngoài đến cùng cầu nguyện, biểu đạtlòng tưởng niệm một cách sâu sắc đối với người đã chết, và sự kính mếnvô hạn đối với người còn sống.

Theo lời giới thiệu của ông Uông Chánh Đức – Cục Trưởng Cục Tôn GiáoDân Tộc thành phố Thập Phương: Lần này, “Phật giáo tổ chức Đại Pháp Hộicầu phước, hồi hướng cho các đồng bào gặp nạn vừa qua, đồng thời kỷniệm tròn một năm động đất lớn 12.5 tại Vấn Xuyên”, do hội Phật giáoTrung Quốc chỉ đạo, Hội Phật giáo tỉnh Tứ Xuyên đứng ra tổ chức, hộiPhật giáo thành phố Đức Dương, Hội Phật giáo thành phố Thập Phương,chùa La Hán thành phố Thập Phương cùng lãnh trách nhiệm. Pháp Sư VĩnhThọ – Phương trượng núi Nga Mi, Phó Hội Trưởng Hội Phật giáo TrungQuốc, Pháp sư Thanh Viễn – Phó Chủ Nhiệm Bộ Giáo Vụ Hội Phật Giáo TrungQuốc, Pháp sư Diễn Giác – Phương trượng chùa Quảng Tế Bắc Kinh… đồngtham gia nghi thức tế điện.

Pháp sư Tố Toàn trụ trì chùa La Hán nói, mục đích của Pháp hội này,là để giúp cho quần chúng vùng địa chấn có hy vọng truyền thừa sự sống,tạm quên đi nỗi bi thương. Chư sơn Trưởng Lão và tất cả các tín chúngđã tích tụ công đức, hồi hướng cho những người gặp nạn trong trận độngđất, khiến cho người còn sống xây dựng lại tín tâm, đối mặt với tươnglai tốt đẹp.

Pháp sư Tố Toàn nói, nguyên nhân chọn chùa La Hán để cử hành pháphội, là vì thời gian động đất năm rồi, chùa La Hán đã cứu tế một sốlượng lớn cho quần chúng bị nạn, và còn giúp cho 108 trẻ anh nhi ra đờimột cách thuận lợi trong chùa, những đứa trẻ này đại biểu cho sự tiếpdiễn mạng sống của vùng động đất. Hy vọng thông qua kỷ niệm hoạt độnglần này, sẽ có rất nhiều người quan tâm hơn nữa đến sự trưởng thành, vàlo lắng đến sức khỏe của các bé. Vì tương lai của chúng, cũng chính làtương lai của vùng bị nạn.

Ông Vương Tăng Kiến – Cục Trưởng Cục Tôn Giáo tỉnh Tứ Xuyên nói,trận động đất lớn khiến cho các chùa vùng này đã bị hư tổn rất nghiêmtrọng, nhưng mọi người hoàn toàn không sợ hãi bởi tai nạn này, hội Phậtgiáo tỉnh đã liền thời tích cực liên hệ đến các tôn giáo ngoài tỉnh, tổchức tiến hành viện trợ khu vực tai nạn, khiến cho các tự viện vùng nàyđã được bảo hộ kịp thời. Đối với nghĩa cử tốt đẹp của các giới trong xãhội, không gì hơn chỉ biết bày tỏ sự tri ân cảm tạ tận đáy lòng.

tuxuyen2.jpg

Gióng lên 108 tiếng đại hồng chung cầu nguyện

tuxuyen 3.jpg

Phật giáo Trùng Khánh tổ chức pháp hội kỷ niệm

 tròn một năm động đất tại Vấn Xuyên

Trận động đất lớn tại Vấn Xuyên đến nay đã tròn một năm, để truyniệm những nạn nhân vừa qua, chùa Hoa Nham và các nhân sĩ giới Phậtgiáo Trùng Khánh, cùng tổ chức Pháp hội tiêu tai và cầu phước. Đúng 14giờ 28 phút, chư tăng và hơn 300 tín chúng cùng mặc niệm 3 phút tạiquảng trường. Tiếp theo, Pháp sư Đạo Kiên – Phương trượng chùa Hoa Nham,chủ trì và hướng dẫn tăng chúng cử hành pháp hội Tiêu tai cầu phước,tụng kinh cầu nguyện vùng tai nạn động đất tại Vấn Xuyên, đồng thời cầunguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.

 

tuxuyen 4.jpg

14 giờ 28 phút ngày 12/5/2009, hơn 100 vị Tăng Phật giáo Trùng Khánh và rất nhiều nhân sĩ,

dành 3 phút mặc niệm cho những nạn nhân của trận động đất tại Vấn Xuyên vừa qua

tuxuyen 5.jpg

Pháp sư Đạo Kiên – Phương trượng chùa Hoa Nham, TrùngKhánh, hướng dẫn tăng chúng cử hành pháp hội Tiêu tai cầu phước, đồngthời cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an

Hội Phật giáo Hàng Châu, long trọng cử hành pháp hội cầu nguyện kỷ niệm tròn một năm động đất lớn tại Vấn Xuyên

tuxuyen 6.jpg

Pháp sư Quang Tuyền, đại diện giới Phật giáo Hàng Châu
tuyên đọc văn Kỳ Nguyện tại Pháp hội

tuxuyen 7.jpg

Tụng kinh cầu nguyện

– Hội Phật giáo thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Triết Giang:

tuxuyen 8.jpg

Hội Liên Hiệp Phật giáo ba vùng: Huyện Dương Tân, thành phố Đại Trị và thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc 

tuxuyen 9.jpg

tuxuyen 10.jpg

tuxuyen11.jpg

Chùa Quốc Ân, Bắc Xuyên,Trung tâm

 Quan Ái Sinh Mệnh PG cùng tổ chức

tuxuyen 13.jpg

Hội Phật giáo thành phố Thanh Đảo

tuxuyen 15.jpg

tuxuyen 16.jpg

Viện Văn Thù – Thành Đô

tuxuyen 17.jpg

tuxyten 18.jpg

Chùa Báo Ân – Nga Mi Sơn

tuxuyen 19.jpg

tuxuyen 21.jpg

tuxuyen22.jpg

tuxuyen 23.jpg

Nam Phổ Đà – Hạ Môn, tổ chức pháp hội Du Già siêu độ

tuxuyen 25.jpg

tuxuyen 26.jpg

tuxuyen 27.jpg

Tụng kinh cầu an cho người còn sống 

tuxuyen 28.jpg

Xin gửi trái tim hồng

Chùa Thái Bình – Ôn Châu

tuxuyen 29.jpg

Chùa Tỳ Lô – Nam Kinh

tuxuyen 30.jpg

tuxuyen 31.jpg

Chùa Cực Lạc – Từ Vân, Đại Sơn, tỉnh Triết Giang

tuxuyen 32.jpg

tuxuyen 33.jpg

Chùa Đại Tướng Quốc – Khai Phong

tuxuyen 34.jpg

tuxuyen35.jpg

Chùa Thiết Phật – Hồ Nam, tỉnh Triết Giang

tuxuyen 36.jpg

tuxuyen 37.jpg

Chùa Hải Tạng – thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc

tuxuyen 38.jpg

tuxuyen 39.jpg

Chùa Quang Hiếu – Quảng Châu

tuxuyen 40.jpg

Chùa Quốc Ân – Quảng Đông

tuxuyen42.jpg

Chùa Cổ Kê Minh – Nam Kinh

tuxuyen 43.jpg

Chùa Thạch Bích Thiền – Huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc

tuxuyen 44.jpg

Chùa Nam Hoa Thiền – Quảng Đông

Nguồn:giacngo.vn