Trang web về tôn giáo chính thức đi vào hoạt động

0
127
Ngày 27/9, Ban Tôn giáo Chính phủ chính thức đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử http://www.btgcp.gov.vn.

Trang này cũng cung cấp những thông tin được phép công bố thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Ban Tôn giáo Chính phủ theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cung cấp hệ thống các văn bản pháp luật, các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tôn giáo cho mọi đối tượng là cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu quan tâm đến lĩnh vực tôn giáo.

Tại đây còn có thông tin về các hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận trong khuôn khổ pháp luật và là nơi trao đổi thông tin, lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Với nhiều chuyên mục như hoạt động đối ngoại tôn giáo; giới thiệu các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, những ấn phẩm kinh sách, điển hình tốt đời, đẹp đạo; tin tức và hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo; nghiên cứu khoa học, trao đổi ý kiến… trang web sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật, đầy đủ về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)