Trai đàn chẩn tế bạt độ cầu an cầu siêu cho gia tộc họ Nguyễn

0
260

                          Vừa qua trong hai ngày 26-27/11/2014 (nhằm ngày 5-6/10 ÂL), chùa Diệu Pháp đã tổ chức Trai đàn chẩn tế, bạt độ chư âm linh cô hồn, cầu an cầu siêu cho gia tộc họ Nguyễn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm báo đáp công ơn, báo hiếu với chư vị tổ tiên, phụ mẫu của gia tộc họ Nguyễn cũng như là bố thí, tạo phước cho con cháu hiện tiền. Chương trình được tổ chức với các nghi thức truyền thống của Phật giáo như: Lễ thỉnh linh đề vị, tụng kinh Địa Tạng, phóng sanh, cúng dường trai tăng, bạt độ thuyết linh, chẩn tế…dưới sự chứng minh và gia trì của ban kinh sư chùa Già Lam chùa Diệu Pháp và thiền viện Vạn Hạnh.

                         Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ vừa qua:

Thỉnh phan Sơn – Thủy nhập đàn tràng
Lễ niêm hương bạch Phật – thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ – Thỉnh linh đề vị
Trì kinh Địa Tạng
Lễ phóng sanh
Lễ Thuyết Linh
Lễ Bạt độ
Lễ Cúng dường Trai tăng
Đăng đàn chẩn tế