Tổ chức lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm

0
184

THÔNG BÁO

 

V/v: tổ chức lễ vía Đức Bồ Tát Quan Âm

 

Kính thưa quí Phật tử!

 

Nhân dịp lễ vía Bồ Tát Quan Âm (19/ 02 ÂL), chùa Diệu Pháp sẽ tổ chức khóa lễ đảnh lễ năm trăm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Âm. Chương trình cụ thể như sau:

Địa điểm: chùa Diệu Pháp

Đối tượng tham gia: Phật tử tuổi từ 20 trở lên

Thời gian: từ 6 giờ 30 sáng ngày 16/02 AL (tức 16/03/2014) đến 19 giờ cùng ngày

Số lượng Phật tử: 150 người.

Nay nhà chùa xin thông báo đến toàn thể Phật tử được biết. Phật tử nào mong muốn tham gia xin vui lòng đăng kí tại bàn trực khách của chùa. Thời gian đang kí kể từ ngày 29/ 01 AL (tức 28/02/2014) đến hết ngày 15/02/ AL (tức 15/03/2014 )

 

Ghi chú:Trong trường hợp chưa hết ngày đang kí mà số Phật tử đăng kí đã đủ thì nhà chùa sẽ khóa sổ không nhận thêm.

 

 

Trưởng ban tổ chức

 

ĐĐ. THÍCH NGUYÊN PHÁP