Tổng kết khen thưởng lớp học Phật Pháp tại Gia đình Sen Hồng chùa Diệu Pháp

0
283

Chiều ngày 14/05 tại chùa Diệu Pháp, đại đức Thích Nhuận Quang cùng với các anh chị huynh trưởng gia đình Phật Tử và toàn thể đoàn sinh trong Gia đình Sen Hồng chùa Diệu Pháp tổ chức tổng kết khen thưởng cho các em có thành tích học tập khá, giỏi, trao chứng chỉ vượt bậc cho các đoàn sinh ngành Thiếu và ngành Đồng trong kì trắc nghiệm Phật Pháp ngày 31-5, đồng thời trao tặng quà động viên cho một số em có thành tích học tập giỏi tại các trường phổ thông.
Sau 3 tháng sinh hoạt và tu học xác định được 4 đoàn sinh ngành Đồng bậc Mở Mắt  và 1 đoàn sinh ngành Thiếu bậc Hướng Thiện đạt loại giỏi.
Phần lớn các em sinh hoạt trong Gia đình Sen Hồng xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi…. có một số em tuổi đời 13 đã phải tự làm việc để phụ giúp gia đình. Được sự động viên của các thầy, các anh chị huynh trưởng và các bạn sinh viên trong Gia đình Sen Hồng hằng tuần các em về chùa Diệu Pháp để tụng kinh, tập ngồi thiền, học tập Phật Pháp, các hoạt động thanh niên và xã hội khác. Dưới đây là những hình ảnh buổi tổng kết, bảng xếp loại và chương trình sinh hoạt 3 tháng tiếp theo.

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

TINHTRI

Bảng xếp hạng Ngành Thiếu bậc Hướng Thiện

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH PHẬT PHÁP HĐTN GÚT DÂY QUẢN TRÒ TỐNG HẠNG
1 TRẦN HẢI ĐẢO 22/01/1997 7 3 8 8 26 TRUNG BÌNH
2 NGUYỄN VĂN KHỎI 5/7/1993 7 8 9 10 34 KHÁ
3 NGUYỄN THỊ SAO LY 16/12/1995 7.5 6 9 9 31.5 KHÁ
4 LÊ THỊ NGỌC MAI 9/4/1997 7 5 9 9 30 TRUNG BÌNH-KHÁ
5 ĐÀM MINH NGÂN 3/6/1997 6 7 8 9 30 KHÁ
6 NGÔ ĐẮC QUANG 4/8/1995 8 9.5 9 10 36.5 GIỎI
7 NGUYỄN THỊ CẨM QUYÊN 4/27/1997 7.5 9 10 10 36.5 KHÁ
8 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 20/10/1995 8.5 5 9 9 31.5 KHÁ
9 NGUYỄN ANH THƯ 8/30/1996 7.5 9 10 8 34.5 KHÁ
10 LÊ DUY TIẾN 8/22/1994 7.5 8 10 8 33.5 KHÁ
11 NGUYỄN NGỌC XUÂN TRANG 1/5/1997 8 7 8 9 32 KHÁ
12 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 31/12/1997 6 5 6 9 26 TRUNG BÌNH-KHÁ
13 HỒ NGUYÊN MINH TÚ 31/01/1996 8 7 9 9 33 KHÁ
Bảng xếp hạng ngành Đồng bậc Mở Mắt
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH PHẬT PHÁP HĐTN ĐIỂM TỔNG HẠNG
1 LÊ THỊ HỒNG DIỄM 10/7/1996 7 7.5 14.5 15 KHÁ
2 LÊ THỊ NGỌC HÀ 11/4/1998 7.5 10 17.5 18 KHÁ
3 ĐỖ THỊ HUỲNH HÂN 8/22/1999 7.5 9 16.5 17 KHÁ
4 VĂN THỊ HUYỀN 10/24/1995 6 7.5 13.5 14 TRUNG BÌNH KHÁ
5 NGUYỄN ÚT KHA 22/11/1998 5 8 13 13 TRUNG BÌNH KHÁ
6 THÁI THỊ NGỌC MAI 14/12/1998 7.5 9 16.5 17 KHÁ
7 NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN 21/11/1999 7 9 16 16 KHÁ
8 NGUYỄN HOÀNG NHẪN 27/10/2000 3 1 4 4 YẾU
9 PHẠM VĂN NHÍ 1998 5 7 12 12 TRUNG BÌNH
10 NGUYỄN MINH NHƯ 11/1/1999 7.5 8 15.5 16 KHÁ
11 LÊ NGỌC PHÚ 3/3/1999 9 9.5 18.5 19 GIỎI
12 LÊ NGỌC QUÝ 3/3/1999 7 9 16 16 KHÁ
13 TRẦN PHÚ QUÝ 3/23/1998 6 9 15 15 KHÁ
14 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THANH 9/29/2000 7.5 9.5 17 17 KHÁ
15 ĐÀM MINH THUỶ 11/4/2000 7.5 7 14.5 15 KHÁ
16 NGUYỄN THỊ KIM TIÊN 3/10/1999 8 9.5 17.5 18 GIỎI
17 ĐẶNG THỊ THU TUYẾT 11/5/1998 7 6 13 13 KHÁ
18 NGUYỄN NGỌC VĨNH TƯỜNG 29/11/2000 3.5 7 10.5 11 TRUNG BÌNH
19 BÙI THỊ THANH TRÚC 24/12/1999 8.5 9.5 18 18 GIỎI
20 NGUYỄN THỊ THANH VY 11/7/1999 9 10 19 19 GIỎI


CLIP SINH HOẠT VÀ KHEN THƯỞNG MÁI ẤM TÌNH NGƯỜI CHÙA DIỆU PHÁP

Tịnh Trí