Tổng kết hoạt động Gia đình Sen Hồng Chùa Diệu Pháp 2009

0
263

Ngày 7/2/2009 Gia đình Sen Hồng chùa Diệu Pháp tổng kết hoạt động năm 2009. Tham dự có đại đức Thích Nhuận Quang – Ban cố vấn, các anh chị trong ban hướng dẫn, các mạnh thường quân, phụ huynh và toàn thể 72 đoàn sinh đang sinh hoạt. Thay mặt cho toàn thể, bác Dương tổng kết các thành quả đạt được và báo cáo tài chính.
Cuối buổi lễ là phần tặng quần áo tết cho các em và sinh hoạt văn nghệ tất niên.


Tổng Kết Hoạt Động và Thu Chi MATT chùa Diệu Pháp

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG

GIA ĐÌNH SEN HỒNG CHÙA DIỆU PHÁP NĂM 2009

Tổng số: 72 em

Ngành thiếu: 22 em Ngành Đồng: 37 em Ngói Đất: 19 em

A/ HOẠT ĐỘNG TẠI GIA ĐÌNH SEN HỒNG

STT

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

KINH PHÍ

1

Tổ chức thi vượt bậc cho Ngành Thiếu và Ngành Đồng (50 em)

31/05/2009

Kết quả xếp loại:

Giỏi: 5 em

Khá: 20 em

Trung bình: 7 em

Yếu: 1 em

1.280.000Đ (tự túc)

2

Tham gia trại Lục Hòa do Thành hội PG TPHCM tổ chức

17-18/07/2009

Số em được cử tham dự gồm 7 em ngành thiếu và 3 huynh trưởng.

2.000.000Đ (tự túc)

3

Tổ chức trại La Hầu La tại chùa Diệu Pháp

08-09/08/2009

Có 50 em NT và Ngành Đồng tham dự.

8.000.000Đ (tự túc)

4

Tổ chức cho các em gói bánh ngày Tết

24/01/2010

Cho các em NT tham dự

1.500.000Đ (tự túc)

5

Mua quần áo mới cho các em vui Tết

5-7/02/2010

Cho 74 em tại GĐSH

5.180.000Đ (tự túc)

6

Tặng gạo hàng tháng cho các em

Chủ nhật cuối mỗi tháng

6.000.000/tháng x 12 tháng

72.000.000Đ (tự túc)

7

Chi phí khác mỗi tháng

500.000/tháng x 12 tháng

6.000.000Đ (tự túc)

TỔNG CỘNG

95.960.000Đ

B/ HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI

STT

HOẠT ĐỘNG

THỜI GIAN

GHI CHÚ

KINH PHÍ

1

Tặng sách vở đầu năm học

16/08/2009

Cho 60 em từ cấp I đến cấp III

Chi phí:1.300.000Đ mua sách

1.500.000Đ mua vở

2.800.000Đ

2

Tổ chức vui chơi và tặng quà cho các em tại GĐSH nhân dịp 1/6

1.000.000Đ

3

Tổ chức đi Đầm Sen cho tất cả các em trong GĐSH

15/06/2009

1.000.000Đ được hỗ trợ

3.500.000Đ

4

Tổ chức khen thưởng cho các em có thành tích học tập tốt ở trường.

17/01/2010

17 em HS giỏi

21 em HS khá

2.500.000Đ

5

Chi phí mua sách

02/08/2010

1.300.000Đ

TỔNG CỘNG

11.100.000Đ

TỔNG THU

TỔNG CHI

Luật sư Phi Điệp

Cô Mỹ & Phật tử chùa Báo Ấn

Nhóm cô Hà

Kinh phí hỗ trợ của chùa

2.000.000Đ

1.200.000Đ

5.500.000Đ

72.000.000Đ

107.060.000Đ

TỔNG CỘNG

80.700.000Đ

TỔNG KẾT

-26.360.000Đ

 

dieuphap

dieuphap

dieuphap
Ngói Đất các em dưới lớp 1

dieuphap
Ngói Nâu là các em học sinh cấp 1
dieuphap
Quần áo tặng các em nhân dịp tết 2010
dieuphap

dieuphap
Đội lân của Mái Ấm
dieuphap

dieuphap

dieuphap

dieuphap

dieuphap