Tổng hợp một số hình ảnh xây dựng phần Đông Lang

0
226


Photobucket
Phá dỡ ngôi nhà cũ xuống cấp

Photobucket
Đóng cừ làm móng

 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap
Đỗ sàn tầng 1

 dieuphap

Photobucket

 dieuphap


 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap

Chuẩn bị lợp ngói
 dieuphap


 dieuphap

Nhìn từ hướng sông Sài Gòn
 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap

 dieuphap
Nhìn từ lầu 2
Photobucket

Phần Đông Lang hoàn chỉnh