Tiểu cảnh Chùa Diệu Pháp

0
190

1/ Ẩn cư
-Linh sam núi
-Đá tuyết sơn


2/ Cổng trời

-Đá tuyết sơn

3/ Cuồng phong
-Đoạt giải vàng Hội Hoa xuân Tao Đàn 2012.
-Linh sam tím, Phú Yên, Sông Hinh, origin.
-Đá tuyết hoa.

4/ Tiêu dao
-Linh sam lá nhỏ
-Đá lửa Bình Định.

4/ Thấy tánh thành Phật
-Linh sam, hoa tím, Sông Hinh, origin.
-Đá tuyết sơn.

5/ Tánh không
-Đá Duy Xuyên – Quảng Nam

6/ Nhàn hạ

7/ Thảnh thơi 1

-Cây sanh

8/ Thảnh thơi 2

-Cây sanh