Tiến độ thi công tầng trệt (3)

0
98

Đã hoàn tất ĐÀI CỌC, nhà chùa xin giới thiệu tiếp một số hình ảnh thi công TẦNG TRỆT của chánh điện chùa Diệu Pháp:

Đổ sàn

Dựng cốp-pha cột

Vật tư

Hầm thang máy

Chiếu nghỉ

Hầm chứa bồn nước