Tiến độ thi công đài cọc và tầng trệt (2)

0
105

Phá đầu cọc bê-tông

cọc bê-tông khoan nhồi Ø600

Hệ thống sắt thép quy mô và kiên cố cho từng đài cọc, đà kiềng

Đổ bê-tông tạo đài cọc

Máy bơm bê-tông

Lấy mẫu kiểm định

Đo độ sụt

Bo sắt cho đài cọc mới