Thuyết pháp : Hiện Pháp Lạc Trú””

0
122

Tối ngày 12/05/2014, chùa Diệu Pháp đã có buổi thuyết pháp với chủ đề “Hiện Pháp Lạc Trú” do Đ.Đ Thích Nhuận Quang làm chủ trì. Đã có khá đông Phật tử gần xa về tham dự, nghe pháp và những vấn đề về giữ tâm thanh tịnh, không còn dục vọng, không để tâm lý bị ràng buộc


 Sau buổi thuyết Pháp là thời khóa tụng kinh xám hối Một số hình ảnh:
Thời khóa tụng kinh xám hối