Thư ngỏ v/v vận động tài chính xây dựng chánh điện chùa DP

0
213

Ghi chú: Tổng kinh phí ban đầuđối với PHẦN THÔ là 7,8 tỉ đồng (Bảytỉ tám trăm triệu đồng).

 

HẠNG MỤC CHI PHÍ

THÀNH TIỀN (tỉ VNĐ)

Vật liệu

4,6

Nhân công

2,255

Máy thi công, cốp-pha, giàn giáo

0,945

Tổng cộng

7,8 (Bảy tỉ tám trăm triệu đồng)


LƯU Ý:

– Chùa Diệu Pháp KHÔNG cử ai đi quyên góp

– Chùa Diệu Pháp chỉ có 2hình thức tiếp nhận sự cúng dường là TẠIBÀN TIẾP KHÁCHCHUYỂN KHOẢNtheo các thông tin sau: 

                        + Tên chủ tài khoản             : Chùa Diệu Pháp

                        + Số tài khoản VNĐ             : 2000 1485 1190 067

+ Số tài khoản USD             : 2000 1485 1190 070

+ Swiff                                :EBVIVNVX1CB

+ Ngân hàng                       : Eximbank

MỌI HÌNH THỨC QUYÊN GÓP KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ MẠO.