THƯ NGỎ v/v: hỗ trợ tài liệu kỷ yếu “50 NĂM CHÙA DIỆU PHÁP VÀ HT. THÍCH TÂM KHAI”

0
237

THƯ NGỎ

v/v: hỗ trợ tài liệu kỷ yếu

“50 NĂM CHÙA DIỆU PHÁP VÀ HT. THÍCH TÂM KHAI”

 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý phật tử trong và ngoài nước

Chùa Diệu Pháp được Hòa Thượng Thích Tâm Khai thành lập năm 1964 đến nay đã gần nửa thế kỷ. Suốt từ đó đến nay, chùa Diệu Pháp đã có nhiều phật sự nhằm hoằng dương chánh pháp, phục vụ chúng sanh, đồng hành dân tộc, phát triển đất nước. Do điều kiện thiếu thốn, tất cả các hoạt động đó cũng như sự nghiệp hoằng pháp độ sanh của HT. Thích Tâm Khai chưa được kịp thời lưu trữ. Nay nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập chùa Diệu Pháp và 12 năm viên tịch của cố Hòa Thượng, chúng con/tôi kính mong được Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý phật tử, quý thân hữu của cố HT quan tâm giúp đỡ các tài liệu có liên quan đến chùa Diệu Pháp và HT. Thích Tâm Khai.

Các tài liệu gồm: bài viết, hình ảnh, băng, đĩa, hoặc dạng lưu trữ khác xin vui lòng gửi về địa chỉ: Đại Đức Thích Nguyên Pháp, Trụ trì chùa Diệu Pháp, 188 Nơ Trang Long (nối dài), phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM, ĐT: 08.3.5533.267 – 0913.780.701; email: chuadieuphap188@yahoo.com hoặc chuadieuphap188@gmail.com.

Trong khi chờ đợi sự giúp đỡ của Chư tôn thiền đức, quý phật tử và quý thân hữu, con/tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc.

Nam-mô Công Đức Lâm bồ-tát ma-ha-tát.

Cung kính,

TM. CHÙA DIỆU PHÁP

            TRỤ TRÌ

                                                                                   

 

Đ.Đ. THÍCH NGUYÊN PHÁP