Thư ngỏ (bổ sung) v/v: Hào quang đá

0
131

Kính thưa quý Phật tử, hiện nay, chi phí Hào quang đá phát sinh thêm chi phí cho mặt sau. Kính mong quý vị phát tâm đóng góp. Xin xem Bảng báo giá phía dưới.