THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG – CHẨN TẾ BẠT ĐỘ GIẢI OAN

0
128

CHƯƠNGTRÌNH ĐẠI LỄVU LAN CHÙA DIỆU PHÁP

DL 2016 –PL 2560

THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG -CHẨN TẾ BẠT ĐỘ GIẢI OAN

Tháng7 về, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại đến với những người con Phật. Đây là dịp hàng đệtử xuất gia, tại gia bày tỏ tấm lòng hiếu đạo tri ân với những bậc sanh thànhdưỡng dục cũng như niệm ân những bậc tiền bối có công với quốc gia dân tộc.

Noi theo gương hiếu hạnh của Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên và đại thệ nguyện củaNgài Địa Tạng Vương Bồ Tát: “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanhđộ tận phương chứng Bồ Đề”, Chư Tăng chùa Diệu Phápthiết lễ PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG – CHẨN TẾ BẠT ĐỘ GIẢI OAN VÀO 3 ngày 24, 25 và 26tháng 07 năm Bính Thân (nhằm 26,27 và 28/08/2016) cung thỉnh chư tôn đức đăngđàn trì tụng Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh, Chẩn Tế Bạt Độ Giải Oan chư âmlinh cô hồn, kỳ siêu cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, thân bằng quyến thuộcđã qua đời, thai nhi sản nạn, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn… Đây là mộtđại lễ kỳ siêu rất quan trọng giúp cho âm linh cô hồn được vãng sanh cõi TịnhĐộ, người còn sống được nhiều an vui hạnh phúc.

Chùa Diệu Pháp trân trọng kính mời quý Phật tử xagần đến tham dự và cùng phát tâm hỗ trợ với bổn tự để buổi Đại lễ được thànhtựu viên mãn.

Nam Mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương BồTát Ma Ha Tát

CHÙA DIỆU PHÁP

Lưu ý: Quý Phật tử nào cótâm thành muốn kỳ siêu cho cha mẹ, ông bà cùng cửu huyền thất tổ và phát tâmcúng dường Pháp Đàn xin liên hệ ghi danh tại bàn tiếp khách chùa để được quýThầy hướng dẫn cụ thể.

*********************************************************************************************

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ

PHÁP ĐÀN ĐỊA TẠNG CẦU SIÊU CHƯ GIA BÁCH TÁNH, CHẨN TẾ BẠT ĐỘ GIẢI OAN ÂM LINHCÔ HỒN
(Vào ngày 26-27-28/8/2016, nhằm ngày 24-25-26/7 Bính Thân)

Ngày 22/8/2016 nhằm ngày20/7 Bính Thân

14h00: Chiêu phan sơn Thủy
Ngày 26/8/2016 nhằm ngày 24/7 Bính Thân
06h00: Hưng tác thượng đại tràng phan
07h00: Nghinh phan sơn thủy
   08h00: Bạch Phật – Khai kinh – Cúng ngọ
Khải thỉnh tiêu diện đại sĩ
Đề vị – Thỉnh linh
13h00: Tụng kinh Địa Tạng (Phẩm 1, 2, 3)
Tuyên sớ cầu siêu
16h00: Tiểu thực – Tiến linh
              19h00: Tụng kinh Địa Tạng (Phẩm 4, 5, 6)
Tuyên sớ cầu siêu
21h00: Điểm phóng liên đăng
Ngày 27/8/2016 nhằm ngày 25/7 Bính Thân
               08h00: Tụng kinh Địa Tạng (Phẩm 7, 8, 9)
Tuyên sớ cầu siêu
10h30: Cúng ngọ – Tiến linh
         13h00: Tụng kinh Địa Tạng (Phẩm 10, 11)
Tuyên sớ cầu siêu
16h00: Tiểu thực – Tiến linh
18h00: Thuyết pháp khai thị
Đăng đàn giải oan chuyển nghiệp
Ngày 28/8/2016 nhằm ngày 26/7 Bính Thân
                08h00: Tụng kinh Địa Tạng (Phẩm 12, 13)
            10h30: Tiến linh – Cúng dường trai Tăng
14h00: Đăng đàn chẩn tế
18h00: Hồi hướng – Hoàn mãn
Pháp sự châu viên
Cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy bổn tự
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Ngày 22 tháng 7năm 2016

TM.TRỤ TRÌ CHÙA DIỆUPHÁP

  P.TRỤ TRÌ

ĐĐ. THÍCH NGUYÊN BÌNH

– Quy yTam Bảo – Phóng sanh – tham dự Lễ hoa đăng để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân dịp Vu Lan.

– Tham dự Pháp đàn Địa Tạng Kỳ Siêu Bạt Độ GiảiOan./.