THÔNG TRI TỔNG SỐ TIỀN VẬN ĐỘNG VÀ PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP CHO ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

0
5
     Với những ngày qua, trước tình cảnh cửa mất nhà tan do bão lụt gây ra tại miền Trung, Bổn tự Chùa Diệu Pháp đã có lời kêu gọi đóng góp đến quý Mạnh thường quân, Phật tử, thiện Nam tín Nữ, … gần xa.
Tổng số tiền vận động được
     Sau hơn 10 ngày kêu gọi, Bổn tự xin được thông tri tổng số tiền đã vận động được trong buổi lễ “Thắp nến cầu nguyện” và ủng hộ trực tiếp tại chùa cũng như nhận được qua tài khoản ngân hàng.
Sau đây là danh sách phương danh Phật tử đã đóng góp: