Thống nhất tâm linh và khoa học

0
183

Giả thuyết về trường sự sống

1.1 Sự cần thiết phải đưa ra giả thuyết về trường sự sống

Trước hết ta xem vũ trụ là một thể thống nhất. Nghĩa là dùvũ trụ mà ta đã biết có nằm trong một nguyển tử, một lỗ đen, lỗ đen đólại nằm trong vũ trụ khác, hay có muôn vàn vũ trụ song trùng, vũ trụ vôhình hữu hình….thì đều gộp tất cả các vũ trụ đó thành một vũ trụ thốngnhất.

Hệ quả 1: Mọi sự vật, hiện tượng dù là vật chất hay ý thức,dù là hữu hình hay vô hình đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ thốngnhất đó. Hệ quả này cho thấy rằng dù có linh hồn thì linh hồn đó cũngchỉ là một sự vật trong vũ trụ chứ không thể là cái gì khác. Hiện tượngtâm linh cũng là hiện tượng trong vũ trụ, thế giới tâm linh cũng là thếgiới trong vũ trụ,…

Hệ quả 2: Bất kỳ sự vật hiện tượng gì cũng có bản chất vật lý (bản chất của hiện tượng sự trong vũ trụ đó) của nó.

Nhiệm vụ của khoa học là: Làm rõ bản chất của các sự vật hiện tượng, tìm ra các mối liên hệ của các sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó.

Hiện tượng nhà ngoại cảm tìm mộ, xem bói, dùng ý thức bẻ cong thìa,đọc được suy nghĩ người khác… khoa học hiện nay vẫn chưa giải thíchđược. Đó là nguyên nhân mà nhiều người ban đầu vốn không tin là có thếgiới tâm linh, có linh hồn bất tử….nhưng rồi dần dần lại tin.

Cách hiểu thông thường nhất về thế giới tâm linh là một thếgiới ở bên kia, thế giới ở đằng sau cái chết, thế giới của các linhhồn, thế giới của thần linh và ma quỷ… khoa học ngày nay cần phải trảlời là câu hỏi cái thế giới đó có thật không? Nếu có thật thì bản chấtcủa thế giới đó là gì trong vũ trụ thống nhất ở trên?

Thế giới mà ta biết gồm những vật thể sống và những vật thể khôngchứa đựng sự sống. Có những sự vật hiện tượng hữu hình và hiện tượng sựvật vô hình….Các hiện tượng điện, từ, cơ, nhiệt…có thể tạo ra mộtcách dễ dàng phải chăng đó là một nguyên nhân dẫn đến thành tựu khoahọc dựa trên việc nghiên cứu về các hiện tượng này đã tiến xa. Người tacó thể tạo ra và thu sóng vô tuyến, tia laze; người ta có thể tạo ravật liệu mới, tạo ra phản ứng hạt nhân… Từ đó người ta có thể chế tạora điện thoại, máy vi tính, tàu vũ trụ, điện hạt nhân, bom nguyên tử…Như thế thành tựu khoa học trên lĩnh vực liên quan đến sự vật hiệntượng không chứa đựng sự sống là rất đáng kinh ngạc.

Quá trình tiến hóa từ các vật vô cơ đến vật thể sống như ngày naytrải qua hàng nhiều triệu năm, trong các điều kiện thuận lợi nhất định.Việc tạo ra một vật thể sống từ vật thể không sống là một việc làm vôcùng khó khăn.Việc chưa chưa tạo ra được vật chất có ý thức từ thế giớivô cơ phải chăng là nguyên nhân dẫn đến khoa học chưa giải thích đượccác hiện tượng sau.

Hiện tượng nhà ngoại cảm tìm mộ, xem bói, dùng ý thức bẻ cong thìa,đọc được suy nghĩ người khác, chưa bệnh không cần thuốc…cơ sở của cáchiện tượng này là gì? Môi trường để các hiện tượng trên xảy ra là gì,thông qua đâu?

Các máy mọc hiện đại có thể đo được hào quang xuất hiện trên vật thể con người, thực vật….các hào quang đó có năng lượng gì?

Trong hiện tượng thần giao cách cảm môi trường để thực hiện việcchuyển đổi thông tin giữa hai người không thông qua vật chất đã biết(âm thanh, hình ảnh) vậy qua tín hiệu gì, thông qua trường gì?

Ông Nguyễn Văn A đánh một cây Xương Rồng nhiều, khi ông A đi đến gầncây Xương Rồng đó người ta đo được tín hiệu điện khác thường do cái câyXương Rồng phát ra. Ngược lại khi người khác chưa từng đánh cái cây khiđến gần cái cây cái cây không phát ra tín hiệu điện nào khác thường cả.Thí nghiệm này chứng tỏ cái cây biết cảm nhận. Cái cây đó cảm nhận tínhiệu phát ra từ ông Nguyễn Văn A bằng trường gì, giác quan nào?

Cần phải nhấn mạnh các hiện tượng trên là có thật, nếu có thật mớicần phải giải thích nó, mới cần phải tìm ra bản chất của các hiện tượngđó. Theo hệ quả của “tiên đề vũ trụ thống nhất” bất kỳ sự vậthiện tượng nào cũng là sự vật hiện tượng trong vũ trụ, đã là sự vậthiện tượng trong vũ trụ đều phải có bản chất vật lý. Mà bất kỳ một quátrình vật lý nào xảy ra cũng kèm theo một quá trình năng lượng tươngứng. (Có ai phủ định điều này không?)

Ta thấy các hiện tượng trên đều diễn ra ở vật thể có sự sống.Đặc điểm khác biệt nhất của vật thể sống và vật thể không chứa đựng sựsống là vật thể sống có cảm nhận và vật thể không chứa đựng sự sốngkhông có cảm nhận. Về mặt năng lượng hai loại vật thể sống và vật thểkhông chứa đựng sự sống chắc chắn có sự khác biệt nhau. Như trên tathấy bất kỳ một quá trình vật lý nào xảy ra cũng kèm theo một quá trìnhnăng lượng tương ứng. Quá trình xảy ra các hiện tương bí ẩn ở trên đikèm với quá trình năng lượng mà ở đây gọi là năng lượng sống. (Cần hiểurằng năng lượng sống là năng lượng có thật, vì đó là quá trình nănglượng đi kèm với các hiện tượng có thật, gán một khái niệm với sự vậthiện tượng có thật để nghiên cứu chứ không phải tự bịa ra). Để giảithích các hiện tượng bí ẩn trên ở đây, tác giả đặt ra một giả thuyếtlấy tên là “giả thuyết về trường sự sống”.

Nội dung giả thuyết trường sự sống như sau:

Vật thể sống phát ra xung quanh nó một trường gọi là trường sựsống. Trường sự sống có năng lượng sống, có sóng sự sống, thông tin sựsống, con người được mô hình như cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ…

Một điểm lưu ý lượng sống là năng lượng hoàn toàn khác với các dạng năng lượng đã biết: như cơ năng, điện năng, nhiệt năng,…..

Cũng cần phải làm rõ hai vấn đề liên quan đến trường này:

  • Một là, trường sự sống do phần vật chất trong vật thể sống phát ra hay phần phi vật chất trong vật thể sống phát ra.
  • Hai là, trường sự sống có mối liên hệ như thế nào với ý thức.

Sau đây là những thí nghiệm để xác định hai câu hỏi trên.

1.2 Thí nghiệm kiểm tra trường sự sống do phần vật chất của vật thể sống phát ra hay phần tinh thần của vật thể sống phát ra

1.2.1 Thí nghiệm kiểm tra năng lượng sống phát ra từ phần vật chất hay phần tinh thần.

Vì vật thể sống có phần vật chất và phần tinh thần, năng lượng sốngđó do phần nào phát ra? Phần vật chất hữu hình trong vật thể dễ dàng bịtiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từ trường ….

Do đó nếu năng lượng sống đó phát ra từ phần vật chất, và được lưutrữ trong phần vật chất thì nó sẽ bị tiêu diệt bởi bom đạn, lửa, từtrường… Nếu năng lượng sống không phải do phần vật chất trong vật thểsống phát ra và lưu trữ thì nó rất khó có thể tiêu diệt bởi bom đạn,lửa, từ trường….

Cần làm thí nghiệm hủy hết phần vật chất của vật thể mà dẫn đến hếthẳn các hiện tượng tâm linh phát ra từ vật thể đó chứng tỏ rằng nănglượng sống đó do phần vật chất của vật thể sống phát ra và được lưu trữtrong phần vật chất của vật thể.(1)

Ngược lại khi hủy hết phần vật chất của vật thể sống mà các hiệntượng tâm linh phát ra từ vật thể đó vẫn còn chứng tỏ nó là một nănglượng đặc biệt không phát ra từ phần vật chất mà phát ra từ phần phivật chất(có thể là ý thức)(2). Năng lượng sống đó rất khó bịthiêu hủy bởi từ trường, điện trường, bom đạn, lửa….tất nhiên đã lànăng lượng thì sẽ được chuyển hóa cho nhau theo cơ chế nào đó.

1.2.2 Thí nghiệm kiểm tra xem năng lượng sống là thuần túy năng lượng hay liên quan đến cả ý thức nữa.

Vật thể sống và vật thể không chứa đựng sự sống có đặc điểm khácbiệt hẳn nhau đó là vật thể sống có khả năng cảm nhận còn vật thể khôngchứa đựng sự sống không có khả năng cảm nhận. Khả năng cảm nhận đó cóthể thông qua trường sự sống điển hình là thí nghiệm với cái cây XươngRồng.

Người ta cho rằng người chết có linh hồn và linh hồn người chết biếtlàm ăn sinh hoạt, biết việc con cháu trên trần, có thể phù hộ độ trìcho con cháu…. Muốn biết được người chết có khả năng cảm nhận việc concháu trên trần hay không cần làm thí nghiệm kiểm tra có linh hồn như trên không?Thí nghiệm cho kết quả linh hồnngười chết có khả năng cảm nhận chứng tỏ rằng năng lượng sống đó có mốiliên hệ chặt chẽ với phần ý thức của con người, và rất có thể là ý thứccủa con người có bản chất vật lý là năng lượng sống. Nếu người chếtkhông có khả năng cảm nhận chứng tỏ linh hồn của con người chỉ là quátrình thuần túy liên quan đến năng lượng.

Một cụ Nguyễn Văn A chết đi thời gian đủ ngắn (để các nhà ngoại cảmkhông nói rằng vong người chết đã đi chuyển nghiệp đầu thai thành kiếpmới). Sau khi chết rồi gia đình con cháu cụ có rất nhiều thứ thay đổi.

Một người B1 hoàn toàn không biết gia đình con cháu cụ Ađó như thế nào (để không cảm nhận được một chút thông tin nào của giađình này) truyền một thông điệp đến các nhà ngoại cảm yêu cầu đến hỏichị Bích Hằng (nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay chuyêntìm mộ liệt sĩ) rằng: Nhờ chị ra mộ nói chuyện với vong người chết cụ Ađó để tìm hiểu về thông tin của con cháu gia đình cụ A, ghi chép biênbản.

Tất cả những người chứng kiến không một ai quen biết gì gia đình concháu cụ A kia (để tránh ảnh hưởng của sóng thông tin sự sống từ ngườisống sang người sống, thậm chí thông qua nhiều bước trung gian B2,B3,… Bnđể đảm bảo chị Bích Hằng chỉ gặp cái vong của người chết). (không chogia đình con cháu cụ A biết để tránh tình trạng sóng từ con cháu cụchuyển sang nhà ngoại cảm). Sau đó đối chiếu với thực tiễn.

Kết quả thí nghiệm.

Trường hợp thứ nhất: Nếu chị Bích Hằng nói sai hoặc không cảm nhậnđược thông tin xác thực, chứng tỏ không có linh hồn theo cách hiểuthông thường biết mọi thứ, ăn ở sinh hoạt… cái mọi người vẫn gọi làlinh hồn đó chỉ là dạng thông tin sự sống do nguồn năng lượng sự sốngphát ra. Cái gọi là linh hồn thực chất là quá trình thuần túy liên quanđến năng lượng sống. Năng lượng sống đó phát ra từ phần vật chất hoặcphi vật chất mà không phải ý thức. Từ đây đặt thêm một cái tên linh hồnchết để phân biệt với linh hồn của người sống. (3)

Trường hợp ngược lại: Nếu như thí nghiệm cho kết quả có vong hồn vậychứng tỏ rằng trường sự sống có mối liên hệ mật thiết với ý thức. Nănglượng sống có thể được phát ra từ phần ý thức của vật thể sống hoặcphần phi vật chất khác mà ta chưa biết, nhưng dù sao cũng có liên hệvới ý thức. (4)

Tóm lại nếu xảy ra các trường hợp:

+ Nếu trường hợp (1) xảy ra và trường hợp (3) xảy ra:Kết luận năng lượng sống phát ra từ phần vật chất. Những hiện tượnglinh hồn có bản chất vật lý là những hiện tượng thuần túy liên quan đếnnăng lượng sống, không liên quan đến ý thức của người chết.

+ Nếu trường hợp (1) xảy ra và trường hợp (4) xảy ra. Năng lượng sống do phần vật chất trong vật thể sống phát ra. Năng lượng sống chính là ý thức.

+ Nếu trường hợp (2) xảy ra và trường hợp (3) xảy ra:kết luận năng lượng sống phát ra từ phần phi vật chất không phải ýthức. Những hiện tượng linh hồn là những hiện tượng thuần túy liên quanđến năng lượng sống.

+ Nếu trường hợp (2) xảy ra và trường hợp (4) xảy ra: Kết luận năng lượng sống phát ra từ phần phi vật chất và có thể là ý thức. Năng lượng sống liên quan mật thiết với ý thức.

(Ở đây dùng chữ phi vật chất để phân biệt với những vật chất đã biết)

Vận dụng giả thuyết về trường sự sống giải thích các hiện tượng tâm linh.

2.1 Giải thích hiện tượng xem bói của các nhà ngoại cảm

Như trên ta đã biết vũ trụ gồm vật thể không có sự sống và vật thểcó sự sống. Con người thuộc về loại vật thể có sự sống. Xét về mặt tiếnhóa con người là sinh vật tiến hóa cao nhất. Nếu mô hình con người nhưnhững cỗ máy thì mỗi con người có thể xem là một cỗ máy tối tân nhấtcủa vũ trụ.

Vật thể sống phát ra xung quanh một trường sự sống. Vật thểsống cũng có năng lượng sống, năng lượng này rất đặc biệt, nó là mộtnăng lượng hoàn toàn mới để phân biệt với các dạng năng lượng thôngthường đã biết. Năng lượng này có khả năng chuyển đổi thành các dạngnăng lượng khác. Cũng như hoạt động cơ bắp của vật thể do ý thức điềukhiển thì năng lượng này cũng có thể được điều khiển bởi ý thức. Nhưngý thức không thể làm mất đi năng lượng này được. Giống như ý thức cómuốn hay không muốn thì khi mình còn sống tim mình vẫn còn đập vậy.

Qua hoạt động của cỗ máy tối tân(con người) mọi thông tin về sự sốngkhông những đang thu đang phát mà còn được lưu trữ lại tạo thành tập dữliệu chứa đựng thông tin sự sống. Một số nhà ngoại cảm có khả năng đặcbiệt (khả năng truy cập) có thể đọc được tập dữ liệu trên. Mặc dù ýthức người đó không hề trao đổi những gì trải qua với nhà ngoại cảmtrên. Đó là lý do mà một số nhà ngoại cảm, có thể dùng khả khả năngngoại cảm để biết được thông tin quá khứ cho nhiều người khác (mà khôngbiết được tương lai). Nhưng thông tin sự sống, kho dữ liệu liên quanđến sự sống không phải ai cũng đọc ra được. Giống như người biết sửdụng máy tính có thế lấy được nhiều thông tin lưu trữ trong máy tính,ngược lại người không biết sử dụng máy tính thì không lấy được nhữngthông tin trong máy tính.

Theo thuyết tương đối của Anhxtanh không thể có chuyện kết quả cótrước nguyên nhân do đó nhà ngoại cảm không thể biết trước được tươnglai. Tuy nhiên một nhà ngoại cảm có thể họ cảm nhận được tương lai củamột số người nhưng không nhiều. Điều này cũng dễ hiểu ví dụ dùng máymóc người ta có thể phân tích sóng điện từ mà biết được tuổi đời cònlại của nguồn sóng đó là bao nhiêu, qua việc phân tích năng lượng củanguồn sóng tương tự như thế thì cũng chẳng có gì là khó hiểu khi nhàngoại cảm nếu biết trước được điều gì đó.

2.2 Giải thích hiện tượng tìm mộ của các nhà ngoại cảm.

Khi con người ta sinh ra thì năng lượng sống, và thông tin về sựsống theo đó cũng được hình thành và lớn lên, và được lưu trữ ở đâu đó.Người chết đi năng lượng sống vẫn còn, thông tin về sự sống từ kho nănglượng đó vẫn phát ra nên nhà ngoại cảm có thể truy cập vào đó tìm đượcmộ của người chết. Thậm chí có thể biết được thông tin quá khứ củangười chết.

2.3 Giải thích hiện tượng dùng ý thức bẻ cong thìa, giảithích hiện tượng tập Yoga có thể ít ăn ít thở. Hiện tượng chữa bệnh từxa không cần thuốc.

Một số rất ít người trên thế giới có thể dùng ý thức điều khiển nănglượng sống để bẻ cong cái thìa cầm trên tay. Điều này có thể hiểu thôngqua tính chất chuyển đổi năng lượng sống thành năng lượng cơ dưới sựđiều khiển của ý thức.

Một số nhà ngoại cảm có thể chữa bệnh cho người khác từ xa mà khôngcần thuốc. Giải thích điều này nhà ngoại cảm dùng sóng sự sống xác địnhtọa độ người bệnh sau đó là quá trình thu phát năng lượng sống giữa haivật thể.

Người tập yoga ít ăn, ít thở vì họ có khả năng hấp thụ trực tiếp năng lượng sống từ vũ trụ.

2.4 Bản chất hiện tượng đầu thai

Chúng ta biết việc chia sẻ dữ liệu, chia sẻ chương trình(chươngtrình tự cài đặt) giữa hai máy tính thông qua mạng không dây như thếnào? Nhưng quá trình đó đi kèm với quá trình sóng điện từ và năng lượngđiện từ. Về phương diện vật lý hiện tượng đầu thai cũng tương tự nhưthế, đó là kết quả chia sẻ dữ liệu và chương trình tự cài đặt của mộtngười chết đi và một người sắp được sinh ra. Quá trình này đi kèm theoquá trình sóng sự sống và năng lượng sống.

Tại sao có người nhớ được kiếp trước có người không nhớ được.

– Nếu chia sẻ cả chương trình (tự cài đặt) và cả dữ liệu(thông tin kiếp trước) thì nhớ được kiếp trước

– Nếu chỉ chia sẻ chương trình thì không nhớ được kiếp trước

Ở đây có sự khác biệt giữa chia sẻ dữ liệu trong hai máy tính vớichia sẻ dữ liệu giữa hai vật thể sống. Đối với máy tính một máy tính cóthể chia sẻ dữ liệu chương trình với nhiều máy tính khác. Ở hiện tượngđầu thai khi có một nguồn thu thích hợp thì năng lượng sống tập trungtoàn bộ vào nguồn thu đó, quá trình này diễn ra trong thời gian rấtnhanh. Đó là quy luật tự nhiên như thế đến đức Phật Thích Ca Mâu Lygiác ngộ chân lý rốt ráo cũng còn phải thừa nhận đó là quá trình tựnhiên như thế.

Hướng phát triển và phạm vi ảnh hưởng của giả thuyết trường sự sống

3.1 Hướng phát triển của giả thuyết trường sự sống

Giả thuyết trường sự sống sẽ trở thành học thuyết trường sự sống.Học thuyết trường sự sống sẽ trở thành trụ cột thâu tóm nhiều họcthuyết khác như yoga, khí công, chữa bệnh bẳng điểm huyệt, tìm mộ, chữabệnh từ xa, xem bói, phong thủy….. tất cả các học thuyết, môn pháitrên đều trở thành phân ngành học của lý thuyết này.

Khoa học hiện nay gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, và khoa học tư duy. Tương lai sẽ có khoa học “Nhân Học’’ra đời. Và lúc đó thì phân ngành sinh học mà đối tượng là con người sẽtrở về với khoa học Nhân Học. Ở giai đoạn cao của nhân học, con ngườicó thể kết hợp lý thuyết về trường điện từ, trường hấp dẫn và Trường sựsống để có thể hiểu được bản chất của vũ trụ, của thời gian, và của conngười cũng như các hiện tượng bí ẩn khác trong tự nhiên và xã hội. Lúcđó khoa học sẽ trả lời được những câu hỏi mà ngày nay khoa học vẫn chưatrả lời được.

3.2 Phạm vi ảnh hưởng

Giả thuyết về trường sự sống có một ý nghĩa vô cùng to lớn là nóthông nhất tâm linh và khoa học thành một không còn sự đối lập giữa hailĩnh vực này, đây là bước ngoặt lớn của khoa học. Đó là cơ sở để đặtdấu chấm hết cho hiện tượng mê tín. Tôn giáo tồn tại như là sản phẩmcủa lịch sử con người, của văn hoá.

Tiềm năng của con người ngày càng được nghiên cứu và phát huy hơnnữa. Lúc đó con người sẽ có nhiều khả năng siêu phàm ví dụ có thể nhịnăn nhiều ngày mà không đói, có thể nín thở nhiều phút mà không chết,…

Giả thuyết về trường sự sống có phạm vi ảnh hưởng vô cùng to lớn đốivới nhận thức của con người, đối với chính trị, kinh tế văn hóa xã hộivà khoa học của toàn nhân loại.

Kết Luận

1. Vũ trụ là một thể thống nhất. Dù vũ trụmà ta đã biết có nằm trong một nguyển tử, một lỗ đen, lỗ đen đó lại nằmtrong vũ trụ khác, hay có muôn vàn vũ trụ song trùng, vũ trụ vô hìnhhữu hình….thì đều gộp tất cả các vũ trụ đó thành một vũ trụ thống nhất.Cái thế giới gọi là thế giới tâm linh không phải là thế giới của ma quỷthần linh, thế giới đó chỉ là bộ phận của vũ trụ mà chúng ta đang sống. Mọi sự vật, hiện tượng dù là vật chất hay ý thức, dù là hữu hình hayvô hình đều là sự vật hiện tượng trong vũ trụ thống nhất đó. Có linhhồn thì linh hồn đó cũng chỉ là sự vật trong vũ trụ chứ không thể làcái gì khác. Hiện tượng tâm linh cũng là hiện tượng trong vũ trụ, thếgiới tâm linh cũng là thế giới trong vũ trụ. Bất cứ sự vật nào cũng cóbản chất vật lý, bất kỳ hiện tượng nào cũng kèm theo quá trình nănglượng.

2. Thế giới gồm những vật thể có sự sống và những vật thể không có sự sống.Vật thể có sự sống thì có cảm nhận, vật thể không có sự sống thì khôngcó cảm nhận. Vật thể có sự sống và vật thể không có sự sống, tương tác,trao đổi với nhau về năng lượng, về chất… Vật thể sống phát ra xungquanh một trường sự sống. Năng lượng của trường này gọi là năng lượngsống. Năng lượng sống đó có thể chuyển hóa cho thành các dạng nănglượng khác. Năng lượng sống này liên hệ với ý thức như thế nào cần phảiđược tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Mọi hiện tượng tâm linh tạo ra từnguồn năng lượng sống. Con người là cỗ máy tối tân nhất của vũ trụ.

3. Hiện tượng dùng ý thức bẻ cong thìa là hiện tượng chuyển hóa năng lượng sống thành cơ năng.Hiện tượng xem bói bằng ngoại cảm, tìm mộ là bản chất là hiện tượngtruy cập thông tin sự sống. Hiện tượng nhịn ăn là do hấp thụ năng lượngsống. Hiện tượng luân hồi có bản chất là quá trình thu phát năng lượngsống,….

Đào Thanh Oai
(chungta)