Thông điệp Phật đản của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

0
95

Sau đây là thông điệp của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhân mùa Phật đảnnăm nay:

Chúng ta kỷ niệm Phật đản năm nay trong lúc cộng đồng quốc tế đang bướcvào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Phát triển bềnvững tại Rio de Janeiro – cơ hội để thiết lập một thế giới công bằng và pháttriển bền vững.

Phải thừa nhận rằng Phật giáo đã có nhiều đóng góp trong quá trình này.Lời khẳng định của Đức Phật “cách thức để thay đổi thế giới là phải thayđổi bản chất của con người” đã mang đến một nhận thức quan trọng nhằm cảithiện điều kiện cho hành tinh của chúng ta và các cư dân đang sống trên đó.

Việc chăm sóc đời sống tinh thần không chỉ cho riêng chính chúng ta màcòn cho người khác, dựa trên nhận thức mối liên kết giữa người với người màPhật giáo đóng vai trò trung tâm cũng như của tất cả các tôn giáo lớn khác trênthế giới.

Giáo lý của Đức Phật đòi hỏi tất cả gia đình, các cộng đồng và mọi quốcgia cùng hành động trong sự nhịp nhàng nhằm tiến tới hạnh phúc chung của toànnhân loại. Đây là cách tốt nhất nhằm bảo đảm sự tiến bộ của cá nhân và tập thểtrong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau.

Chúng ta cũng phải thay đổi các quan điểm cổ hủ và mở rộng tâm thức đểtiếp thu những ý tưởng mới và các giải pháp khả thi nếu chúng ta muốn giảiquyết những mối đe dọa lớn toàn cầu, từ sự gia tăng của vũ khí chết người đếnsự không khoan dung và bất bình đẳng.

Tôi rất mong các Phật tử và mọi người dân thuộc tất cả các truyền thốngtín ngưỡng nhân mùa Phật đản năm nay hãy có những phản ứng nhằm thay đổi hànhđộng, mở đường cho một tương lai bền vững hơn.

Văn Công Hưng (Theo LiênHiệp Quốc)

(nguồn: giacngo)