Thông báo về lễ Dâng y nhân dịp Vu Lan năm 2010 tại chùa Diệu Pháp

0
119

THÔNG BÁO

 

V/v Lễ Dâng y nhân dịp Vu Lan năm 2010 tại chùa Diệu Pháp

 

Kính thưa quý Phật tử.

 

Trong kinh Vu Lan Bồn đức Phật có dạy rằng ngày rằm tháng Bảy là ngày Tự tứ kết thúc khóa An cư kiết hạ, là lúc chư Đại đức Tăng mười phương với đầy đủ phẩm hạnh tụ hội về, là dịp để hàng Phật tử gieo trồng ruộng điền phước báu cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời quá vãng hay cầu an cho cha mẹ hiện tiền ngỏ hầu tỏ lòng hiếu kính.

 

Vì thế, để tuân theo lời Phật dạy cũng như tạo điều kiện cho quý Phật tử có dịp thể hiện hiếu hạnh với mẹ cha mà làm việc công đức, nhà chùa sẽ tổ chức Khóa lễ Dâng y vào ngày 22 tháng 8 năm 2010 (tức ngày 13 tháng 7 năm Canh Dần) tại chùa Diệu Pháp.

 

Quý vị Phật tử nào phát tâm cúng dường Dâng y có thể liên hệ với quý Thầy tại Bàn tiếp khách hoặc liên hệ qua hai số điện thoại sau:

                     Số 1: 0913.780.701
                 Số 2: 0926.915.632

 

Xin Quý vị liên hệ với Quý thầy trước ngày 22 tháng 8 để tiện cho việc sắp xếp của nhà chùa.

 

Kính chúc Quý vị cùng gia đình một mùa Vu Lan thật nhiều ý nghĩa và vô lượng an lạc.

 

Kính thông báo.
                             Tp.HCM, ngày 08 tháng 08 năm 2010
                               TRỤ TRÌ CHÙA DIỆU PHÁP

                    ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN PHÁP