Thông báo về chuyến đi cứu trợ miền Trung

0
114

THÔNG BÁO

v/v: chuyến đi cứu trợ lũ lụt miền Trung

==========wwwwww==========

 Kính thưa quý Phật tử,

Tính đến ngày  12/ 11/ 2010,  chùa Diệu Pháp đã quyên góp được số tiền là: 80.00.000đ (Tám mươi triệu đồng). Nhà chùa xin thông báo tóm tắt chuyến đi như sau:

-Thời gian khởi hành: 8g00sáng, ngày 14/ 11/2010 (chủ nhật).

-Địa điểm cứu trợ: xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

-Số lượng quà cứu trợ:    400 phần quà (mỗi   phần 200.000đ tiền mặt).

Nhà chùa xin gửi đến quý Phật tử lòngtri ân và sẽ cập nhật thông tin cụ thể sau khi thực hiện chuyến đi cứu trợ.

Kính chúc quý vị và gia đình thân tâmthường lạc, vô lượng cát tường.

Chùa Diệu Pháp kính thông báo